IoT

IoT

IoT stands for Internet of Things

The main principle behind this idea is to automate the monitoring, recording and evaluation of regularly recurring events in a manner which supports safe storage and easy use of retrieved data.

LoRaWAN

LoRaWAN

LoRaWAN is the name of open technological network for wireless communication and data transfer from different devices over long distances without being much affectd by buildings

Power consumption of the individual sensors is, depending on the measured value type, so minimal, that they allow fully wireless function and the whole installation is limited only in putting to required place.

Actual network coverage

Actual network coverage

Every new technology needs some time for the full deployment. Internet of things is new technology with almost unlimited possibilities.

LORAWAN network provided by CRA is ready for full operation in almost complete area of the country.

CRA continuously works to reach 100% coverage - see animation below.

1 Select

veličinu, kterou potřebujete měřit či sledovat, nebo jejich vhodnou kombinaci. Všechny senzory, které lze efektivně provozovat v síti LoRaWAN CRA, procházejí certifikačním procesem. Všechna schválená zařízení lze najít Katalogu certifikovaných zařízení, kde si pomocí snadného filtru vyberete veličiny, které chcete sledovat, případně s nimi dále pracovat.

Pro jednoduchou ukázku příkladů použití můžete také galerii řešení, která Vám na jasných příkladech ukáže, co chytré senzory dovedou.

If you did not find a solution you were looking forcontact us. It is possible we have your solution almost ready to go. If not, we will be glad to take up a new challenge.

1 Select
2 Compare

2 Compare

Po provedení výběru čidla si otevřete stránku s informacemi a technickými detaily. Zde si můžete ověřit, zda Vám parametry vyhovují, případně vyhledáte vhodnější zařízení pro Vaše potřeby. Neváhejte nás kontaktovat v případě, že něco nebude jasné či srozumitelné. Vysvětlíme, pomůžeme.

3. Request a quote

Vývoj běží neustále kupředu a to je dobře. Nejsme e-shop, ale přesto u nás zjistíte ceny, které budou aktuální.

Pomocí jednoduchého formuláře poptáme Vámi vybraná zařízení. Cenovou nabídku relevantních zařízení Vám doručíme včetně přímých kontaktů na výrobce či distributory. Stačí si jen vybrat.

Pokud nebude vše v nabídkách jasné a srozumitelné, neváhejte nás kontaktovat, vysvětlíme, poradíme, nebo přímo pro Vás zjistíme.

3. Request a quote
4. Decide

4. Decide

You have an overview of technical parameters, prices and delivery dates. Your choice just became easier. The decision is up to you, but you are welcome to contact us.

5 Select

Choose the most suitable package with connectivity services and visualization. Select appropriate communication interval and corresponding visualization parameters. Send the order and wait for the delivery of the ordered devices.

Visualization parameters can be selected from basic, through advanced up to full version. In case even full version is not meeting all of your requirements, we offer individually tailor made solution according to your needs.

Contact us to arrange a meeting. We will go over your requirements and assess the best approach. A calculation will follow. Your solution does not have to be costly and will solve your need.

5 Select
6 Initiate

6 Initiate

For the correct functionality of all the sensors it is needed to register every sensor unit into LORAWAN network. Selected sensor vendor will deliver you devices ready to register or already registered. We can offer you our help even with this one-off activity that is needed to proceed only once - after purchase.

Contact usprepare your documentation which you have received. We will help you with the installation. The only thing left up to you is to distribute your devices.

Second part of the sensor activation is the proper visualization setting according to your expectations. We will configure your company hierarchy, its branches and departments according to sensors distribution and appropriate responsible persons. Sensors will be sorted out into groups with the same measurement parameters, we will set defined warning and alert thresholds, frequency of messages to be sent, we will distribute the sensors on the floorplans and will proceed initial test by sending test message.

Despite its many functions the system is easy to set up. Do not worry. Everything is logical and easy to do. If you run into trouble,

7 Control

Naše vizualizace nabízí pro všechna podporovaná a certifikovaná zařízení v síti LoRaWAN mnoho možností pro získávání, náhled, zpracování a vyhodnocování dat. Práce s ní je velice snadná. Přesto jsme schopni formou vzdálené podpory či osobně, u většího počtu osob na jednom místě, provést proškolení ovládání vizualizace TANIX. Rádi Vás seznámíme s funkcemi a možnostmi zobrazování a zpracování naměřených hodnot, předáme kontakt na podporu a popřejeme mnoho spokojenosti v plném provozu senzorů v síti LoRaWAN.

7 Control