IOT

IOT

IoT significa Internet de las cosas

La basis de esta idea es automatizar el seguimiento, el registro y la evaluación de muchos fenómenos regulares o aleatores, de modo que la información obtenida sea confiable, esté almacenada seguramente y sea facilmente accesible para aquellos que desean o necesitan trabajar con ellos.

LoRaWAN

LoRaWAN

LoRaWAN je název otevřené technologické sítě pro bezdrátové připojení a přenosy dat z mnoha různých senzorů a zařízení na velice dlouhé vzdálenosti a s možností snadného překonání stavebních překážek.

El consumo de energía de los sensores depende del tipo de sensor, del valor que se mide, de modo que los sensores trabajan y suele ser muy baja. La instalación completa se basa solo en su ubicación.

Cobertura de señal LORAWAN actual

Cobertura de señal LORAWAN actual

Toda innovación necesita tiempo para implementarla. IoT, o Internet of Things, es una tecnología revolucionaria cuyos beneficios aún no se aprecian.

La red LoRaWAN de CRA está lista para su funcionamiento completo. Totalmente y casi en toda la República Checa.

CRA aún está trabajando para lograr una cobertura del 100%. Vea la animación a continuación.

1. Seleccionar

veličinu, kterou potřebujete měřit či sledovat, nebo jejich vhodnou kombinaci. Všechny senzory, které lze efektivně provozovat v síti LoRaWAN CRA, procházejí certifikačním procesem. Všechna schválená zařízení lze najít Katalogu certifikovaných zařízení, kde si pomocí snadného filtru vyberete veličiny, které chcete sledovat, případně s nimi dále pracovat.

Pro jednoduchou ukázku příkladů použití můžete také galerii řešení, která Vám na jasných příkladech ukáže, co chytré senzory dovedou.

Pokud jste v katalogu nebo v galerii řešení nenašli to, co jste hledali, kontaktujte nás. Řešení možná máme těsně před spuštěním, nebo ho pro Vás najdeme a připravíme.

1. Seleccionar
2. Comparar

2. Comparar

Po provedení výběru čidla si otevřete stránku s informacemi a technickými detaily. Zde si můžete ověřit, zda Vám parametry vyhovují, případně vyhledáte vhodnější zařízení pro Vaše potřeby. Neváhejte nás kontaktovat v případě, že něco nebude jasné či srozumitelné. Vysvětlíme, pomůžeme.

3. preguntar

Vývoj běží neustále kupředu a to je dobře. Nejsme e-shop, ale přesto u nás zjistíte ceny, které budou aktuální.

Pomocí jednoduchého formuláře poptáme Vámi vybraná zařízení. Cenovou nabídku relevantních zařízení Vám doručíme včetně přímých kontaktů na výrobce či distributory. Stačí si jen vybrat.

Pokud nebude vše v nabídkách jasné a srozumitelné, neváhejte nás kontaktovat, vysvětlíme, poradíme, nebo přímo pro Vás zjistíme.

3. preguntar
4. Decidir

4. Decidir

Máte srovnány technické parametry, cenové nabídky, termíny dodání a obchodní podmínky. Váš výběr je podstatně usnadněn. Rozhodnutí je vždy jen na Vás. I zde Vám ale můžeme pomoci radou či doporučením. Neváhejte nás kontaktovat, jsme zde pro Vás.

5. Seleccionar

Elija el paquete de servicios de visualización y enlace más adecuado para usted. Usted selecciona la frecuencia de envío apropiada y los parámetros de visualización requeridos. Envíe su pedido y espere a que lleguen los dispositivos pedidos.

Los parámetros de visualización son opcionales, desde los básicos hasta los avanzados, hasta la versión completa. Si no cumple con sus requisitos, le ofrecemos la personalización de la visualización de acuerdo con sus necesidades específicas.

Kontaktujte nás, domluvíme si schůzku, společně vše projdeme, zhodnotíme proveditelnost a s našimi specialisty připravíme kalkulaci provedení změn. Nemusí to stát mnoho a pomůže to vyřešit Vaše zadání.

5. Seleccionar
6. Activar

6. Activar

Para que todos los dispositivos funcionen correctamente, cada unidad debe estar registrada en la red LoRaWAN. El proveedor de sensores seleccionado le suministrará el equipo listo para el registro, posiblemente ya registrado. Incluso en este paso, le ofrecemos asistencia para realizar una actividad que debe realizarse una sola vez: en la compra.

Kontaktujte nás, připravte si dokumentaci, kterou jste obdrželi se zásilkou, případně Vás požádáme i o přeposlání části, kterou jste obdrželi v elektronické podobě. S touto částí instalace do sítě Vám pomůžeme a Vy si pak senzory pouze rozmístíte.

La segunda parte de la recuperación es configurar la visualización para satisfacer sus expectativas. Estableceremos la estructura de su empresa, sus afiliados, ya que se encuentran en los sensores y son responsables de ellos. Clasificamos los sensores en grupos con los mismos parámetros de medición, establecemos los límites de frecuencia de advertencia, alarma y mensajería, colocamos los sensores en los planos del edificio y realizamos la prueba inicial mediante el envío de un informe de prueba.

Navzdory mnoha funkcím lze systém snadně a jednoduše nastavit. Nemějte obavy, vše je logické a snadné k pochopení i provedení. Pokud přesto narazíte na potíž či překážku, kontaktujte nás, pomůžeme.

7. Controlar

Naše vizualizace nabízí pro všechna podporovaná a certifikovaná zařízení v síti LoRaWAN mnoho možností pro získávání, náhled, zpracování a vyhodnocování dat. Práce s ní je velice snadná. Přesto jsme schopni formou vzdálené podpory či osobně, u většího počtu osob na jednom místě, provést proškolení ovládání vizualizace TANIX. Rádi Vás seznámíme s funkcemi a možnostmi zobrazování a zpracování naměřených hodnot, předáme kontakt na podporu a popřejeme mnoho spokojenosti v plném provozu senzorů v síti LoRaWAN.

7. Controlar