15. 07. 2021

NEW
Podpora čidla Solidus Tech - LPWAN Weather Station
NEW
Přidání odkazu do exportu čidel, společností, reportů, kategorií a alarmních událostí
NEW
Podpora čidla Dragino - LDDS75
NEW
Podpora čidla Dragino - LDDS20
NEW
Podpora čidla Dragino - LSN50 v2-D20
FIX
Oprava počtu čidel na stránku
FIX
Oprava našeptávání čidel u integrátora

07. 07. 2021

NEW
Kalibrace vnitřní teploty a vlhkosti u čidla Dragino LHT65
NEW
Servisní data u neaktivních čidel
NEW
Graf kombinovaných os u čidla Qalcosonic Axioma
NEW
Tlačítko pro sjednocení rozsahu os u čidla Qalcosonic Axioma
NEW
Přiřazení integrátora na konkrétní org. jednotku
NEW
Podpora nového typu čidla Dragino LDS01
NEW
Podpora pro sekundární odpovědnou osobu
NEW
Vynucení změny stavu při změně umístění čidla u hromadné editace
NEW
Skrýtí sekce kalibrací u čidel bez sond
NEW
Nový typ alarmní události při odpojení sondy čidla
NEW
Upozornění na čidla připravená k instalaci
NEW
Varovný email při vyčerpání limitu SMS
NEW
Filtrování alarmních událostí dle datumu
NEW
Vysvětlivka o nemožnosti editace pro čidla, společnosti a uživatele založené pomocí API
FIX
Filtrování dle podřízených org. jednotek
FIX
Povolení více stavů čidel na API
FIX
Chyba při úpravě uživatele
FIX
Chyba při vytváření reportů
FIX
Barva tlačítka v mailu při registraci uživatele
FIX
Řazení společností podle volných SMS zpráv v procentech
FIX
Oprávnění rolí skladu čidel
FIX
Hromadná úprava čidel ve skladu
FIX
Odhlášení aktuálně přihlášeného uživatele při změně hesla
FIX
Správný odkaz domovské ikony v drobečkové navigaci
FIX
Oprava počtu položek na stránku v tabulkách
FIX
Oprava řazení čidel podle stavu
FIX
Oprava výběru jazyka na domovské
FIX
Oprava zakládání společností s dlouhým názvem na API
FIX
Oprava nenačítání mapy při změně filtru v přehledu čidel
FIX
Vizuální opravy drobečkové navigace
FIX
Lepší našeptávání čidel nejen podle devEUI ve výběrech čidel
FIX
Oprava chyby při nastavování stavů mapy společnosti

24. 05. 2021

NEW
Možnost napsat vyjádření k alarmní údálosti za podřízenou osobu
NEW
Nové čidlo Dragino LWL01
NEW
Přepracována logika panelu volných SMS společnosti
FIX
Hláška po úpěšném odeslání emailu o zapomenutém hesle
FIX
Spraven stavový graf čidla Axioma Qalcosonic

25. 04. 2021

NEW
Redesign drobečkové navigace
NEW
Redesign indikátoru stavu monitoringu
NEW
Dlaždice se statiskami volných SMS
FIX
Načítání mapy při změně záložky v přehledu čidel
FIX
Drobné opravy prezentačního webu v prohlážeči Safari

22. 04. 2021

NEW
Skrytí stavu subskripce pro neadministrátory
NEW
Export přehledových tabulek do Excelu
NEW
Zobrazování odpojené sondy čidla nezávisle na datech
NEW
Zobrazování id sondy v grafech při změně
FIX
Vylepšený info box u společnosti bez floor plánů
FIX
Zapamatování si řazení přehledových tabulek
FIX
Zarovnání ID sondy v detailu čidla

07. 04. 2021

NEW
Vypisování ID sondy v editacích, detailech a výpisech čidel
NEW
Vizuální zjednodušení hlavičky administrace
NEW
Lepší reprezentace odpojené sondy v grafech
NEW
Skrytí ovládání hromadné editace čidel, pokud uživatel nemá právo editovat čidla
NEW
Skrytí záložky notifikace pro ne-adminstrátorské účty
FIX
Formátování času u expirace sond v logu čidla
FIX
Nepřeložený text při vkládání čidla do floor plánu
FIX
Opraven nefunkční odkaz u souhlasu s cookies
FIX
Skrytí infoboxu u alarmní události, pokud nejsou požadována žádná vyjádření odpovědných osob

17. 03. 2021

NEW
Položka "Čidla" přesunuta v menu na druhé místo
NEW
Automatické obnovení přehledu reportů po úspěšném vygenerování
NEW
Možnost hromadné editace expirace kalibrace čidel
NEW
Přidán sloupec Perioda komunikace v přehledu čidel
NEW
Vylepšené vyhledávání čidel dle organizační jednotky
NEW
Možnost hromadné editace kategorie čidel
NEW
Logování automaticky uzavřené alarmní události
NEW
Logování neodeslaných emailových notifikací u alarmních událostí
FIX
Našeptávání čidel při vytváření reportů

15. 03. 2021

FIX
Oprava neaktualizujících se dat ve vizualizacích

11. 03. 2021

NEW
Upozornění na aproximovaná data v grafu
NEW
Automaticky uzavřené alarmní události uloženy do logu alarmu
NEW
Ignorování hodnot u čidel Watchdog při odpojené sondě
FIX
Oprava stavového grafu u čidel Qualcosonc Axioma

08. 03. 2021

NEW
Neaktivní čidla neukládají zprávy
NEW
Zobrazení neaktivních čidel, která nepřijímají data v přehledu komunikace
FIX
Opraveny grafy v LoRaWAN záložce
FIX
Opraveno mazání uživatelů
FIX
Opravena barva stavu baterie, která neodpovídala procentů baterie čidla
FIX
Opravena chyba vizualizací, když čidlo neposílalo všechny své veličiny

12. 02. 2021

NEW
Proklikávatelné dlaždice na přehledu
FIX
Opraveno mazání uživatelů
FIX
Opraveno barevené schéma reportů
FIX
Enviro V4 - chybějící funkce Vyhodnocení stavu ovzduší

05. 02. 2021

NEW
Zobrazení ID sondy přímo v panelu veličiny
FIX
Chyba příjmu u nových čidel s nastaveným monitoringem
FIX
Čidlo Dragino LHT-65 - opravena maximální hodnota baterie

21. 01. 2021

NEW
Uživatele s právem prohlížní čidla mohou zastavoval alarmy
NEW
Přidán sloupec Odpovědná osoba k čidlům
FIX
Nefunkční odesílání ticketů na podporu

13. 01. 2021

NEW
Podpora čidla Solidus Tech - picoUni NB-IoT
NEW
Podpora čidla Solidus Tech - PT100
NEW
Podpora čidla BD Sensors - IST
NEW
Podpora sítě NB-IoT
NEW
Podpora ID sondy u čidla Dragino - LHT65
FIX
Chyba při mazání uživatele

07. 12. 2020

NEW
Podpora čidla Dragino LT33322L double DI counting
FIX
Podpora čidla Tesla Blatná Enviro V4

25. 09. 2020

NEW
Nový design HOPI dashboardu
NEW
Přidána podpora pro stav napájení čidla "Neznámý"
NEW
Podpora čidla DataFly DMP311i - Hladinoměr
NEW
Podpora čidla Nordic Automation systems - LoRaWAN™ IP68 PULSE READER + M-Bus
NEW
Nový model čidla Unipi Technology - RLW-THC
NEW
Podpora čidla Bluematic - Tehum (teplota + A/D konverter)
NEW
Podpora čidla Bluematic - Tehum (teplota + A/D tVOC + eCO2)
NEW
Podpora čidla Bluematic - Tehum (teplota + vniřní teplota)
FIX
Opravena chyba při úpravě alarmu v detailu čidla
FIX
Opraveno více ručiček v Tatung vizualizaci
FIX
Opravena velikost obrázků v e-mailech

06. 08. 2020

NEW
Monitoring stavových veličin
NEW
Nové čidlo Dragino LHT65
NEW
Nový vzhled e-mailových notifikací na alarm nebo varování
NEW
Oddělování řádů na detailu čidla
NEW
Jednoduchá URL pro přesměrování na detail čidla pomocí devEUI (/s/<deveui>)
NEW
Grafy na detailu čidla zobrazují x-ovou osu po celý nastavený filtr
NEW
Přidání krajních hodnot grafu mimo interval, aby v něm nebyly prázdné mezery
NEW
Zobrazování původního obrazového souboru při editaci
NEW
Přidání minimálních požadavků na heslo
FIX
Oprava chyby u propojených čidel
FIX
Oprava reportů watchdogu
FIX
Oprava vizuálních chyb na prezentačním webu
FIX
Oprava špatného brandingu (fialové barvy) některých tlačítek
FIX
Správné zobrazování changelogu pro nepřihlášené uživatele
FIX
Oprava přihlášení na demo účet v jiných jazycích

21. 07. 2020

NEW
Přehled vizualizací Tanixu
NEW
Graf pro Axioma - QALCOSONIC s hodinovým/denním/týdenním odpočtem
NEW
Příjem lora pozice u všech čidel, co vysílají přes ČRa
NEW
Ukládání počtu záznamů na stránku pro každý grid
NEW
Optimalizace stahovaných assetů po načtení stránky
NEW
Reprezentace výčtových hodnot v grafech. E-maily i detaily alarmů budou již zobrazovat správné grafy u výčtových veličin
NEW
Captcha při přihlášení po 3 neúspěšných pokusech přihlášení na daného uživatele nebo po 6 pokusech na ip adresu
NEW
Gospace - SPOT přidání veličiny teploty a podpory baterie
NEW
Odstranění grafu se signálem z detailu čidla
NEW
Legenda kategorií čidel u plánů budov
NEW
Editace periody vysílání v hromadné úpravě čidel
NEW
Validace vstupních dat ze sítí ČRA, TTN, Gospace a Ruuvi
NEW
Změna textace grafu s baterií
NEW
Předělání editace propojených čidel na ajax pro rychlejší načítání stránky
NEW
Filtrace nevyplněných hodnot před vstupem do grafu, aby se nezobrazovaly mezery
NEW
Přechod na self-hosted instanci Sentry
NEW
Optimalizace debugu
NEW
Odstranění některých již nepotřebných částí kódu
NEW
Odstranění bílého preloaderu
NEW
Refaktoring přijímacího řetězce čidel
FIX
Přidávání traccar čidel na plán, když nebyla dostupná traccar služba
FIX
Reset cache stavu čidla při příjmu nových dat nebo úpravě čidla
FIX
Logování traccar služby do Sentry
FIX
Widgety - neaktivní položka v menu
FIX
Yokogawa - Sushi Sensor XS770A prohození zem. šířky a délky
FIX
Správný počet společností na dashboardu integrátora
FIX
Nebylo možné vytvářet kategorie
FIX
Vylepšené cachování translací
FIX
Příjem keep alive payloadů u Adeunisu
FIX
Odebrání kolonky společnosti v hromadné úpravě, pokud na její změnu nemá uživatel právo
FIX
Přetékání stavové lišty v plánech budov
FIX
Zobrazení placeholder obrázku v editaci propojených čidel
FIX
Špatný posun xových os v grafech oproti reálným datům
FIX
Zobrazování hlášky o založení kategorie se správným jménem kategorie
FIX
Zobrazení správné chybové hlášky při pokusu o přihlášení na účet bez hesla
FIX
Znemožnění zaktivování účtu přes administraci, pokud účet nemá nastavené heslo
FIX
Zobrazování semaforového panelu v detailu čidla všem uživatelům včetně zaměstnanců
FIX
Špatné proměnné ve španělském překladu
FIX
Skrytí popoveru Akce v detailu společnosti pro uživatele, jež nemají právo danou organizační jednotu editovat
FIX
Správné zobrazování stavu V pořádku u Yokogawa Sushi čidel
FIX
Nepřijímání některých payloadů u čidel Qalcosonic Axioma
FIX
Prázdné grafy v alarmních událostech při velkém množtví dat
FIX
Rychlost vykreslování detailu čidla Qalcosonic Axioma a Yokogawa Sushi
FIX
Výkonostní optimalizace zadávání propojených čidel
FIX
Odstraněny mezery v grafech
FIX
Nekorektní hodnota bateria u čidel Dry Contacts Adeunis
FIX
Nesprávná hladina vody při vysílání stavových zpráv u čidel Qalcosonic Axioma
FIX
Nešlo opětovně otevřít náhled čidla v plánu budov
FIX
Získávání stavu napájení Smaris s. r. o. Watchdogu ze správného místa
FIX
Optimalizace detailu čidel Axioma a Sushi
FIX
Výsledný stav čidla na mapě se nepočítal korektně se stavem baterie
FIX
Při přesměrování z hromadné úpravy čidel mohlo dojít k chybovému stavu
FIX
Opravení breadcrumbs a titulků stránek v Reportech a Widgetech

20. 05. 2020

NEW
Podpora nového čidla Yokogawa - Sushi Sensor XS770A
NEW
Podpora nového čidla BD Sensors - DMP331i
NEW
Podpora služby Traccar
NEW
Přidána podpora propojených čidel
NEW
Plovoucí lišta ve formulářích
NEW
Grafické úpravy stavové lišty čiděl
NEW
Nové ikony čidel v mapach
NEW
Aktualizován obrázek čidla Smaris Watchdog
NEW
Vylepšené nastavování polohy čidla
FIX
Opraveno chování mapy při zakládání nového čidla
FIX
Vypnutí průměrování nespojitých veličin v grafech
FIX
Opraveno zpracování hodnot čidla Smaris Watchdog
FIX
Opraveno chování alarmích událostí při návratu hodnoty do správných mezí
FIX
Odstraněny nespojité mezery v grafech
FIX
Rozšíření mezer mezi sdruženými piny v mapě
FIX
Opraveno samovolné měnění stavu čidla při změně společnosti

27. 03. 2020

NEW
Podpora mezinárodních telefonních čisel
NEW
Možnost umístění čidel do mapy
NEW
Podpora čidla JoTio Tech 4 Sence
NEW
Přesun čidel s přesunem plánku do jiné organizační jednotky. Potvrzovací dialog
NEW
Responzivní optimalizace pro status bar čidla
NEW
Detail alarmní události - zobrazování průběhu před alarmní událostí, pokud probíhá méně než 48 hodin
NEW
Podpora časových pásem - nastavení společnosti nebo uživatele
NEW
Odebrání nevyužívaných pozic k instalaci
FIX
Vizuální optimalizace levého menu
FIX
Oprava filtrování dat dle vybraného rozsahu
FIX
Odstranění statistik stavu čidla Axioma Qalcosonic z reportů
FIX
Oprava popisků u stavové lišty čidla
FIX
Sjednocení počtu desetinných míst v grafdech a horních panelech
FIX
Přesun tlačítek filtr a export v detailu čidla na příhodnější místa
FIX
Oprava špatné ztrátovosti u některých čidel

05. 03. 2020

NEW
Nové čidlo EMS
NEW
Přehled komunikace čidel
NEW
Zobrazování zdroje dat čidel
NEW
Hromadná editace čidel ze skladu
NEW
Zjednodušení skladu
FIX
Nepřesné výsledky polohy při vyplňování adresy
FIX
Optimalizace zadávání adresy
FIX
Oprava os grafu v přehledu LoRaWAN přehledu
FIX
Oprava chování popupu čidla při umisťování čidel do plánu

17. 02. 2020

NEW
Přidání Slovanet podpory
NEW
Nové čidlo ESM5k
FIX
Oprava popupu čidel na plánech budov
FIX
Oprava bezpečnostních chyb Tanixu

07. 02. 2020

NEW
Hromadná úprava čidel
NEW
Nové čidlo Battery management
FIX
Opravení možnosti zvolení jazyka
FIX
Opravení zobrazování stavu čidla na detailu čidla

29. 01. 2020

NEW
Ztrátovost čidel se nyní počítá z Lorawan LoRaWAN statistik
NEW
Přidání enviro tv tanix
FIX
Opravena možnost editace čidel bez kategorie

28. 01. 2020

NEW
Přidání informační hlášky při filrování čidel
NEW
Podpora čidla Tabs Healthy Home
NEW
Přehled provozních údajů čidel
FIX
Úprava barev grafu pro mousetrap a rattrap

22. 01. 2020

NEW
Odebrání typ čidla Bluematic Tehum eCO2
NEW
Upoznění pro uživatele s chybějícím vyjádřením
NEW
Přidání možnosti vytvoření iframe widgetu grafu historie vyhodnocení Envira
NEW
Přidání funkce přihlásit se jako
NEW
Podpora čidla Axioma QALCOSONIC W1
NEW
Podpora čidla Dragino LT33222L general
NEW
Podpora čidel bez pravidelného intervalu komunikace
NEW
Upozornění na nevyplněné vyjádření k alarmním údálostem
NEW
Podpora The Things Network
FIX
Oprava zobrazení náhledu havarijního plánu
FIX
Oprava přesměrovávání z detailu čidla po smazání reportu
FIX
Oprava odsazení ikony při zobrazení zaměstnanců společnosti
FIX
Oprava centrování přihlašovacího boxu pro IE 11
FIX
Opravení zaokrouhlování statistik v reportech
FIX
Opravení zobrazování alarmu a varování v grafech
FIX
Opravení neukládání umístění čidla na plán
FIX
Oprava textu při vyhledávání ve výběru
FIX
Přidání načítání při zobrazení čidla v mapě
FIX
Opravení chybného vykreslení grafů v prohlížeči Internet Explorer
FIX
Opravení validace formátu devEUI při vícenásobném zakládání čidel

11. 12. 2019

NEW
Změna zobrazení maximální hodnoty ve vyhodnocení ovzduší
NEW
Přidání nového stavu čidla "Náhradní kus"
NEW
Podpora pro čidlo mcf88
NEW
Podpora pro čidlo Gospace SPOT
NEW
Podpora pro čidlo Adeunis
NEW
Dashboard pro HOPI
FIX
Oprava breadcrumb a nadpisu na stránce dokumenty sensoru
FIX
Oprava velikosti inframu podpory
FIX
Oprava aktivní položky v menu při výpisu notifikací
FIX
Změna maximálního počtu položek ve seznamech
FIX
Omezení filtru dat dle data na maximální rozmezí 2 měsíce

26. 11. 2019

NEW
Přidání restrikce pro zobrazení deaktivovaných čidel
NEW
Přidání reference potravinářské poradenství
NEW
Přidání legend ke grafům
NEW
Přidání restrikce pro smazání organizační jednotky, která má přidané plány
NEW
Úprava ověření emailů na case insensitive
NEW
Přidání reportů pro data z čidel. Nově je v systému také možnost nechat si zasílat e-maily s reporty na začátku každého měsíce.
NEW
Podpora pro čidlo Smaris Q DESK
NEW
Přidání nastavení nepovinného vyjádření u monitorigu veličiny
FIX
Integrace malé úpravy loga
FIX
Oprava barvy odkazů v upozorněních
FIX
Oprava validace pro doplnění z registru ARES při zakládání společnosti
FIX
Oprava vyhledávání alarmních událostí
FIX
Úprava stavu baterie v mapperu čidla Watchdog při napájení z externího zdroje
FIX
Oprava zapomenutého hesla
FIX
Oprava vyhledávání čidel na pláncích
FIX
Oprava smazání plánku a přidání čidla

23. 10. 2019

NEW
Přidání payload layoutů pro debug čidel
NEW
Role integrátora
FIX
Oprava tabulky základních informací u detailu widgetu

09. 10. 2019

NEW
Widgety do iframů
NEW
Přidání stránky s referencemi
NEW
Přidání sdíleného křižového filtru u gridů s vícero taby
NEW
Automatické spouštění pozastavených alarmích událostí po 24 hodinách
FIX
Opravení bugů napříč Tanixem

26. 09. 2019

NEW
Přidání nápovědy při přihlašování, vítacího textu u nastavení hesla a automatického předvyplňování uživatele po změně hesla
NEW
Přidání indikace stavu komunikace u detailu čidla
NEW
Přidání indikace překryvů pinů v mapě
NEW
Pčidání panelu stavu čidla s jednotlivými kategoriemi stavů
NEW
Přidání záložky Stav ve výpisu čidel
FIX
Oprava překliku "VRZŮSTAJÍCÍ" na "VZRŮSTAJÍCÍ"

09. 09. 2019

NEW
Změna url adresy na detail čidla
NEW
Přidána url s devuid parametrem, která redirectuje na detail čidla
NEW
Odebrání Yii logu v menu a přidání nové položky zpět na tanix.cz
NEW
Přidání průměrů k veličinám
NEW
Přidání záložky vyhodnocení stavu ovzduší k Enviru
FIX
Oprava wordingu slova eskalace při alarmu čidla
FIX
Oprava řazení názvů modelů a kategorií v dropdown

28. 08. 2019

NEW
Modal na změnu odpovědné osoby v hlavičce detailu čidla
NEW
Změna barvy breadcrumb
NEW
Načítání detailů čidel v plánech budov po kliknutí
NEW
Načítání detailů čidel na mapě po kliknutí
NEW
Úprava a sjednocení detailů čidel na mapě a v plánech budov
NEW
Úprava panelu baterie, při napájení ze sítě se již nezobrazují procenta
NEW
Zmněna stylu checkboxu
NEW
Přidání dalších rychlých možností při výběru rozmezí data
NEW
Enviro - převedení ppm na ppb v panelech
NEW
Přidání možnosti nastavení práv uživatelů pro jednotlivé organizační jednotky
NEW
Změna e-mailu
FIX
Načítání plánku v editaci čidla
FIX
Oprava znovuzasílání notifikací o překročení počtu e-mailových notifikací při alarmní události
FIX
Oprava hlášek automatického předvyplňování při vytváření společnosti
FIX
Oprava vertikálního zarovnání ikony budíku u detailu čidla

19. 08. 2019

NEW
Integrace Sentry
NEW
Integrace Freshdesku namísto Zendesku

13. 08. 2019

FIX
Oprava chyby v logu čidel
NEW
Použití Influxu místo Monga
NEW
Zobrazení dat za poslední 2 dny namísto 150 záznamů
NEW
Zvýšení přesnosti monitoringu na jedno desetinné místo
NEW
Globální přenastavení desetinných míst jednotlivých veličin
FIX
Oprava bugu v detailu čidla - aktualizace monitoringů přes modal

01. 08. 2019

NEW
Logování změn monitoringů v detailu čidla
NEW
První uživatel společnosti se automaticky stane odpovědnou osobou hlavní organizační jednotky a dostane právo na správu
NEW
Přiřazení práva čtení plánů budov i zaměstnanci a demu
NEW
Kompletní přechod z tanix.damidev.com na tanix.cz
NEW
Detailní stav v detailu čidla
FIX
Vrácení teploty k pastičkám
FIX
Grafická část v plánech budov
FIX
Watchdog správná hodnota baterie
FIX
Správné barvy markerů na mapě podle stavu

23. 07. 2019

NEW
Změna filtru dat čidla - nyní lze filtrovat i podle času
NEW
Změna filtru dat čidla - omezení pouze na časový úsek, ve kterém jsou u čidla nasbíraná data
NEW
Změna práv pro nastavení Lora subskripce u čidla
NEW
Možnost změny práv v editaci uživatele. Nyní lze uživatelům přidělovat práva pro jednotlivé stromy v organizačních jednotkách a nastavit, zda má právo na čtení nebo úpravu
NEW
Možnost změny práv v editaci organizační jednotky
NEW
Zobrazení práv v rámci organizačních struktur v detailu společnosti
NEW
Nepřečtené notifikace v detailu čidla
NEW
Záložka notifikace v detailu čidla
NEW
Možnot změny jazyka na prezentačním webu
FIX
Oprava chyb v rebrandingu

18. 06. 2019

NEW
Rozšíření funkcionality plánů budov - info při kliknutí, Pasti na myši mají barvy podle stavu sklápěčky a podložky
NEW
Odebrání teploty u čidel Xignal - Rattrap a MouseTrap
NEW
Přidání krokového grafu, který zobrazuje stav pasti, k čidlům Xignal - Rattrap a MouseTrap
FIX
Oprava čidla Solidus Tech - Mini UNI SM4T

15. 06. 2019

NEW
Podpora pro čidlo Solidus Tech - Mini UNI SM4T
NEW
Podpora pro čidlo Xignal - Mousetrap
NEW
Podpora pro čidlo Xignal - Rattrap
NEW
Správa překladů pro administrátory
NEW
Změna počtu desetinných míst pro čidlo Watchdog
NEW
Seřazení dropdownu modelů
FIX
Špatná pro čidla vyžadující pozornost
FIX
Doplnění chybějících překladů

11. 06. 2019

NEW
Přidání překladů a změny jazyka (angličtina, španělština)
NEW
Sloučení čidel UCEEB IAQ a UCEEB IAQ (PM) pod jeden model
FIX
Nadužívání RAM na serveru
FIX
Graf v e-mailu alarmní události
FIX
Oprava chyby při načtení mapy čidel, když společnost neměla žádná čidla
FIX
Oprava názvů modelů čidel

03. 06. 2019

NEW
Vytvoření changelogu
NEW
Podpora pro čidlo Solidus Tech - duální teploměr
NEW
Podpora pro čidlo Elsys - ERS Sound
NEW
Podpora pro čidlo Solidus Tech - Mini UNI teploměr v2
NEW
Podpora pro čidlo Solidus Tech - Mini UNI teploměr a vlhkoměr v2
NEW
Podpora pro čidlo Solidus Tech - Akcelerometr v2
NEW
Podpora pro čidlo Solidus Tech - Agro
NEW
Podpora pro čidlo Solidus Tech - Meteo stanice
NEW
Demo dlaždice PEST CONTROL
NEW
Changelog
FIX
Oprava duplicity výrobce v názvu čidel
FIX
Optimalizace načítání mapy s čidly
FIX
Nastavení plánku v editaci čidla
FIX
EnviroTV optimalizace zobrazení
FIX
Stropní monitor změna vzhledu