20. 06. 2024

NEW
Podpora pro ukládání revizí metadat čidel a organizačních jednotek
NEW
Uživatelské rozhraní pro logistický modul
NEW
Zoomování v grafu na detailu incidentu
NEW
Nový přehled čidel s jejich aktuálními hodnotami
NEW
Podpora pro vyplnění pomlčky jako nerelevantní hodnoty u číselných metadat
FIX
V ojedinělých případech se na přehledu nezobrazoval správně aktuální stav čidel
FIX
Oprava chyb souvisejících s hromadným doposíláním historických dat
FIX
Změna typu metadat mohla způsobit nekonzistence v uložených záznamech
FIX
Oprava vyhledávání dle modelu čidla v mobilní aplikaci Asperiot
FIX
V některých případech nebylo při vyhodnocení offline incidentů vyžádáno vyjádření od odpovědné osoby
FIX
Při nastavení jiné časové zóny než SEČ se nemusela zobrazovat správně data v grafech

21. 05. 2024

NEW
Metadata na úrovni čidel
NEW
Hromadné přiřazení skupin metadat u čidel i organizačních jednotek
NEW
Export metadat čidel a organizačních jednotek
NEW
Podpora příjmu síťových metrik u sítí Jotiotech a Generic
NEW
Podpora pro navázání spotřeb při výměně měřidla
FIX
Primární barva nastaveného stylu společnosti se nepropisovala do reportů
FIX
V mimořádných případech nedošlo ke spuštění incidentu na diskrétních veličinách
FIX
Oprava zobrazení vlastního obrázku čidla u propojených čidel a na přehledu všech čidel
FIX
Oprava opakovaného vyhodnocení offline incidentů
FIX
Opraveno stránkování při hromadném přiřazení společností integrátorovi
FIX
Oprava zobrazení jednotek veličin při využití funkce submodelu čidla v tabulkovém přehledu měření
FIX
Tabulkový přehled měření na detailu čidla nerespektoval nastavené pořadí veličin

17. 04. 2024

NEW
Zobrazení pozic čidel na mapě organizační jednotky
NEW
Přidání podpory pro duplikaci kategorií
NEW
Při eskalaci incidentů jsou přeskakovány organizační jednotky se stejnými odpovědnými osobami
NEW
Přidání sloupců na přehled čidel s miniaturou a názvem přiřazeného plánu budovy
NEW
Podpora řazení metadat na detailu skupiny metadat
NEW
Přidána podpora pro vyhodnocování offline incidentů
FIX
Oprava filtrování organizačních jednotek v mobilní aplikaci Asperiot
FIX
Oprava parsování přijatých dat u modelu čidla MClimate - Vicki
FIX
Oprava přesouvání metadat mezi skupinami
FIX
V ojedinělých případech mohl být vygenerován náhledový obrázek dokumentu se špatnou orientací
FIX
Oprava ukládání nevalidní adresy u organizačních jednotek a čidel
FIX
Smazání uživatele nezpůsobí smazání všech reportů, které daný uživatel vytvořil
FIX
Provádění hromadných akcí na přehledu incidentů pro některé uživatelské role
FIX
V ojedinělých případech nebylo možné provést aktivaci čidla
FIX
Oprava indikace stavu spuštění časového odkladu incidentu na plánech budov

12. 03. 2024

NEW
Přidána podpora pro nový stav čidla - spuštěn časový odklad incidentu
NEW
Přidána informace o opožených incidentech do notifikačních e-mailů a reportů
NEW
Optimalizace náhledových obrázků u dokumentů čidel
NEW
Základní uživatelské rozhraní pro správu metadat společnosti
NEW
Nový model čidla Generic - GateWay
NEW
Přidána funkce na předvyplnění posledního autorizačního klíče v editaci čidla
FIX
V krajních případech nemuselo dojít ke správnému propsání předvyplněného vyjádření k incidentu
FIX
Oprava založení uživatele s využitím funkce odeslání aktivačního e-mailu
FIX
Oprava exportu dat čidla do formátu XSLX
FIX
V krajních případech mohly být z SMS notifikací nesprávně odebrány písmena s diakritikou
FIX
Opravena kontrola oprávnění pro vykonávání akcí u uživatele s rolí integrátor
FIX
Opravena formátování nastavení monitoringu v notifikačních e-mailech

07. 02. 2024

NEW
Evidence metadat na úrovni organizační jednotky
NEW
Přidány nové způsoby hromadné úpravy tagů čidel
NEW
Přidána podpora pro nastavení integrátora jako sekundárně odpovědné osoby
NEW
Integrátoři vidí seznam přidělených společností ve správě na svém profilu
NEW
Přidáno upozornění při přístupu do systému přes nepodporovanou verzi prohlížeče
FIX
Zamezení úkládání nekonzistentních dat při souběžném přijetí náměru a zpracování opožděného incidentu
FIX
Oprava navrácení čidla do nealarmního stavu v případě ukončení incidentu z důvodu změny nastavení monitoringu
FIX
Smazání organizační jednotky nesmaže incidenty, které vznikly nebo skončily v této jednotce
FIX
Oprava nesprávného zobrazení hlášky o vyřazení čidla z kategorie
FIX
Do minimální/maximální hodnoty naměřené během incidentu nejsou započítávány nemonitorovaná/servisní data
FIX
Odebrání skrytých veličin z reportů
FIX
V ojedinělých případech nefungovalo filtrování čidel dle ID sondy
FIX
Oprava nastavování vlastností dokumentů čidla pro některé uživatelské role
FIX
Oprava načítání informací o společnosti z registru ARES
FIX
Povinné vyjádření je možné vyplnit pouze v případě, kdy je incident ve stavu „Čeká na reakce“
FIX
Oprava detekce změny ID sondy
FIX
Opraveno mazání čidel s existujícími incidenty
FIX
Oprava zobrazení informací o pozastaveném incidentu v grafech

21. 12. 2023

NEW
Přidána podpora pro opožděné spouštění alarmních událostí
NEW
Rozšíření PDF reportů o statistiku měřidel
NEW
Podpora úpravy pozice čidel na plánu budov na mobilních zařízeních
NEW
Možnost manuálního ukončení alarmní události s požadavkem na vyjádření od odpovědné osoby
NEW
Přidána podpora pro nastavení kódu lokality u organizační jednotky
NEW
Indikace změny organizační jednotky čidla v grafech
NEW
Podpora pro nastavení platnosti dokumentů čidla
NEW
Nová čidla Milesight - WS101, WS201, WS301 a WS303
NEW
Přidána podpora zástupného znaku "?" pro vyhledávání ve vybraných tabulkách
NEW
Vypisování přidělených prémiových funkcí na detailu společnosti
FIX
Oprava založení uživatele ve spojení se zasláním uvítacího e-mailu
FIX
Návrat čidla do nealarmního stavu při smazání probíhající alarmní události
FIX
V některých případech byla špatně indikována změna ID sondy v aproximovaných grafech
FIX
Oprava stažení grafického reportu z více čidel v mobilní verzi prohlížeče Safari
FIX
Oprava zobrazení spotřeb pro uživatele v určitých časových pásmech
FIX
V některých případech bylo nesprávně zobrazeno upozornění o nevygenerovaných reportech
FIX
Oprava generování odkazu pro nastavení hesla v uvítacím e-mailu
FIX
Opraven výpis grafových reportů z více čidel

14. 11. 2023

NEW
Přidána podpora pro zasílání notifikací při skončení alarmní události
NEW
Export dat čidla do formátu XLS
NEW
Přidána podpora pro vytváření reportů z více čidel pro JoTio Tech - ThingsGuard
NEW
Podpora pro hromadné vyhledávání čidel k hromadné úpravě
NEW
Přidání přímo podřízených jednotek do detailu organizační struktury
NEW
Nové měřidlo Milesight - WS558
NEW
Rozšíření funkcionality zasílání aktivačních e-mailů uživatelům
FIX
Opraveno parsování dat pro čidlo Moko - LW004-PB
FIX
Opravy ukládání nastavení monitoringu čidla při změnách kategorie
FIX
V grafech jsou pro lepší čitelnost využívány výraznější barvy
FIX
Oprava vytváření notifikací při velké ztrátovosti, vybité baterii a končící subskripci
FIX
Po uzavření alarmní události se již nezmění odpovědná osoba, která za ni byla zodpovědná
FIX
Oprava vyhledávání a řazení v přehledu šablon grafových reportů z více čidel
FIX
Oprava zobrazení záložky síť při velkém množství náměrů ve zvoleném časovém období

27. 09. 2023

NEW
Podpora pro zobrazení hodinových spotřeb u měřidel
NEW
Nové čidlo Moko - LW004-PB
NEW
Podpora pro vytvoření šablony grafových reportů z více čidel
NEW
Zobrazení komentářů v tabulkovém výpisu dat na detailu čidla
NEW
Pozastavení alarmní události s volitelným časem opětovného spuštění
NEW
Přidání podpory pro zobrazení budíkových grafů u čidel Milesight - AM3XX a Elsys - ERSCO2
NEW
Nový model čidla Dragino - LT33222-L/LT22222-L - general mode - převodník
NEW
Přidána funkcionalita pro resetování nastavení veličin
FIX
Opraveno přepočítávání spotřeb měřidel při příjmu historických dat
FIX
Při změně odpovědné osoby jsou všechna chybějící vyjádření k alarmním událostem přenesena na novou odpovědnou osobu
FIX
Opraven výpis stavových veličin v exportech dat z čidla
FIX
Opravena detekce změny devEUI při API požadavcích
FIX
Opraveno problikávání budíkových grafů v režimu zobrazení na celou obrazovku
FIX
Opraveno zobrazení názvu stavových veličin u budíkových grafů
FIX
Opraveno úkládání adresy společnosti / organizační jednotky pomocí plus code

14. 08. 2023

NEW
Indikace pozastavení alarmní události a změny devEUI v grafech
NEW
Podpora pro hromadné přidání vlastního obrázku pro senzory a měřidla
NEW
Přidána možnost pro jednoduché kopírování devEUI zařízení
NEW
Podpora pro rodinu senzorů Milesight - EM3xx
NEW
Vizualizace dodatečně přijatých dat v grafech
NEW
Podpora pro evidenci a zobrazování titulů uživatelů
FIX
Opraveno vypisování názvu veličiny v budíkových grafech
FIX
Drobné opravy a vylepšení týkající se obsahu reportů
FIX
V ojedinělých případech mohlo docházet k nesprávnému zobrazení znaků s diakritikou
FIX
Opraveno zobrazení minimální/maximální hodnoty v grafu alarmní události
FIX
Opraven manuální zápis dat u senzoru Watchdog

27. 06. 2023

NEW
Přidána možnost zobrazení budíkových grafů na celou obrazovku s automatickým obnovováním
NEW
Podpora pro individuální nastavení e-mailových a push notifikací u každého monitoringu
NEW
Nový senzor Dragino – RS485
NEW
Zobrazení minimální a maximální naměřené hodnoty během alarmní události v seznamu alarmních událostí
NEW
Podpora pro nový senzor Dragino – LHT-65S - USB C
NEW
Přidána funkcionalita na duplikování organizační jednotky
NEW
Nový senzor Dragino – LHT-52
FIX
Opraveno zobrazované časové rozmezí u grafů v reportech
FIX
Optimalizace zobrazení systému na mobilních zařízeních
FIX
Opraveno formátování hodnot v tabulkovém přehledu dat na detailu čidla
FIX
Odebrání odkazů pro uživatele, kteří na provedení odkazované akce nemají dostatečná oprávnění
FIX
Opraveno přepočítávání spotřeby u měřidel při příjmu starších dat
FIX
V ojedinělých případech nebylo možné použít tlačítko pro zkopírování odkazu u budíkových grafů
FIX
Opraveno pravidelné načítání dat ve vizualizacích
FIX
Oprava formuláře pro zakládání/úpravu organizační jednotky v prohlížeči Firefox