24. 05. 2022

NEW
Nový druh reportu - graf z více čidel pro Smaris Watchdog a Dragino LHT-65
NEW
Změna textu SMS na pevné linky
NEW
Přidání veličin k zařízení Logitrack
NEW
Omezení monitoringu na maximálně 3 notifikace/osoba/alarmní událost
NEW
Nové čidlo - Solidus Tech - Tyč (Souflet Agro)
FIX
Manuální zápis dat zpřístupněn osobám s právem správy org. jednotky
FIX
Změna odpovědné osoby při běžící alarmní události
FIX
Drobné opravy na API
FIX
Optimalizace mazání záznamů
FIX
Našeptávání čidel při vytváření reportů
FIX
Obecký elektroměr - změna jednotky
FIX
Dragino LHT 65 - payload s nesmyslnou hodnotou vlhkosti
FIX
Detail čidla - barva pinu na mapě
FIX
Detail čidla - čidla v plánku - proklik na detail jiného čidla

14. 04. 2022

NEW
Možnost vytvoření uživatelského účtu bez e-mailové adresy
NEW
Podpora čidla GlobalSat - LS-134
NEW
Podpora čidla Milesight - AM319-915M

06. 04. 2022

NEW
Nové grafické zobrazení servisních a nemonitorovaných dat
NEW
Přidáno 5 nových měřidel
NEW
Funkce automatického odhlášení po nastaveném čase
FIX
Úprava zpracování dat na čidle Dragino LWL
FIX
Odebrání přebytečného filtru při přechodu na čidla "K instalaci"
FIX
Oprava řazení čidel dle hodnot baterie
FIX
Změna výpočtu aktivních čidel na přehledu společnosti
FIX
Oprava vizuálního přehledu organizačních jednotek
FIX
Optimalizace vzhledu vypnutého monitoringu na detailu čidla
FIX
Oprava exportování individuálních grafů u některých modelů
FIX
Oprava intervalu exportu dat čidla při velkém množství záznamů
FIX
Oprava detekce maximálního kapacity baterie u vybraných čidel
FIX
Oprava anonymního zobrazení alarmní události

03. 03. 2022

NEW
Implementace modelu čidla Dragino LHT-65 - Interrupt Sensor
NEW
Implementace modelu čidla Aderabox
NEW
Zapamatování si propojených čidel při editaci čidla
NEW
Grafy v reportech obsahují nyní max. 10000 datových bodů.
NEW
Omezení editace společnosti, organizační jednotky a stavu čidla při aktivní alarmní události
NEW
Redesign tlačítek na detailu alarmní události
NEW
Zobrazení ID alarmní události v emailu
NEW
Odkaz na editaci kategorie v detailu čidla
NEW
Zvýšen výchozí časový rozsah na detailu čidel Xignal Mousetrap a Rattrap
NEW
Validace alarmních hodnot při nastavování monitoringu
NEW
Upozornění na neuložené změny při odchodu ze stránky, která obsahuje formulář
NEW
Redesign detailu společnosti
FIX
Optimalizace čidla JoTio Tech LogiTrack
FIX
Optimalizace grafu baterie u modelu Dragino LHT-65
FIX
Nefunkční vyhodnocení ovzduší u modelu Enviro V4
FIX
Na detailu čidla zůstane zpráva o alarmu i po skončení alarmní události
FIX
Nelze odebrat čidlo z plánů budov
FIX
Chyba při filtrování čidel podle tagů
FIX
Filtr kategorií na seznamu čidel obsahuje některé položky navíc
FIX
Nefunkční reálná poloha čidla
FIX
Grafické opravy v reportech
FIX
Správce nemůže změnit kategorii čidel
FIX
Chyba oprávnění po aktivaci dvou faktorové autorizace
FIX
Pád aplikace na seznamu uživatelů při filtrování podle organizační jednotky
FIX
Oprava předvyplnění údajů společnosti z registru ARES
FIX
Nelze smazat kategorii společnosti
FIX
Nelze smazat plán budovy
FIX
Opravy uživatelského rozhraní v administraci
FIX
Obecné drobné úpravy krajních případů

19. 01. 2022

NEW
Předvyplnění e-mailu do pole pro zapomenuté heslo
NEW
Úpravy možných stavů u čidla LogiTrack
NEW
Vylepšené logování e-mailových notifikací
NEW
Sjednocení LoRaWan a ČRA zdrojů sítě
NEW
Podpora SMS notifikací pro pevné linky
NEW
Podpora čidla JoTio Tech - 4Sense PRO
NEW
Možnost nastavení cookies a sběru dat
NEW
Podmínky použití a Zásady ochrany osobních údajů
NEW
Individuální export grafů na detailu čidla
NEW
Zobrazení stavu "Chyba autorizace" na detailu čidla
NEW
Nový styl mapy
NEW
Odebrání možnosti založení kategorie bez společnosti (sdílené kategorie mezi společnostmi)
NEW
Možnost vyfiltrování čidel, které čekají na instalaci v admin pohledu
NEW
E-mailové notifikace respektují nastavené barevné schéma společnosti
NEW
Nový design chybových obrazovek aplikace
NEW
Přejmenování čidla LHT-65 na LHT-65 Temperature sensor
NEW
Zobrazení posledního kompletního payloadu v logu čidla
NEW
Odebrání stavu Vadné u čidla
NEW
Dvou faktorová autentizace uživatelů
FIX
Opravena chyba při úpravě alarmu v detailu čidla
FIX
Pomalé načítání detailu čidla LogiTrack
FIX
Volba kategorie z cizí společnosti
FIX
Úprava pořadí veličin
FIX
Skrytí upozornění ohledně čidel k instalaci, ke kterým nemá uživatel právo
FIX
Poznámka u dokumentu čidla se neukládá
FIX
Chyba při odeslání e-mailu o zapomenutém hesle
FIX
Odstraněna chyba parsingu na čidlech s validním payloadem
FIX
Mizející mapa při zakládání společnosti
FIX
Nelze odebrat sekundární odpovědnou osobu při editaci organizační jednotky
FIX
Přejmenováno čidlo 4 Sence na 4Sense
FIX
Přejmenováno čidlo 4 Sence PRO multi pack na 4Sense PRO Multipack
FIX
Přejmenován stav čidla "Nevalidní stav" na "Nepřijímá data"
FIX
Modální okno občas nelze zavřít
FIX
Sekundární odpovědné osobě lze odebrat právo prohlížení
FIX
Tlačítko Aktualizovat na stránce editace čidla není plovoucí
FIX
Odebrána nemonitorovaná data z reportů
FIX
Přesměrování na původní stránku po úspěšném přihlášení uživatele
FIX
Překlep u výrobce čidla Solidus Tech - Mini UNI
FIX
Přejmenování záložky Informace na Detail u detailu čidla
FIX
Elsys EMS - přejmenování veličiny Stav dveří a jejich hodnot

21. 12. 2021

NEW
Omezení přístupu uživatelů k osobním informacím
NEW
Podpora sítě TTN ve verzi 3
FIX
Pomalé načítání detailu čidla JoTio Tech - LogiTrack

10. 12. 2021

NEW
Přejmenování čidla Dragino LWL 01 na LWL
NEW
Nové čidlo - Connected Inventions - AirWits CO2
NEW
Nové čidlo Tektelic - Kona Home
NEW
Kontrolky čidla v neaktivním stavu jsou šedé
NEW
Úprava panelů na detailu čidla E1-SBLX/AVBX-AVBX a přidání mapy
NEW
Rebrand logo se zobrazuje na detailu společnosti pro role integrátor, admin a superadmin
NEW
Čidla v kategorii se synchronizují při změně či úpravě kategorie
NEW
Nové čidlo - BD sensor - LMP 307i
NEW
Nové čidlo - Jotio Tech - 4 Sence PRO multi pack
NEW
Nové čidlo - JoTio Tech - LogiTrack
NEW
Vizualizace vodojemu
NEW
Nové čidlo - Solidus Tech - miniUNI Contact
NEW
Prohození alarmu a vyrování v nastavení klesajícího monitoringu
NEW
Nekonečný scrolling v našeptávačích senzorů
NEW
Uživatel je upozorněn při každé manipulaci s čidlem, které je v kategorii
FIX
Špatné hodnoty ve sloupci iniciátor v logu alarmní události
FIX
Špatný počet položek na stránce na výpisu čidel
FIX
Špatná hodnota, které způsobila alarmní událost, v SMS
FIX
Sjednocení tlačítek pro vytváření
FIX
Doplněny chybějící překlady
FIX
Zarovnání hodnoty "Kontrola komunikace" čidla ATM ve výpisu alarmních událostí

17. 11. 2021

NEW
Automatické přiřazení organizačních jednotek po povýšení uživatele na integrátora/mastera
NEW
Nový detail alarmní události
NEW
Změna skutečné pozice čidla se nyní neloguje
NEW
Doplněna časová zóna do reportů
NEW
Navýšení limitu aproximace dat v detailu alarmní události na 5000
NEW
Nové čidlo Dragino LLDS12
NEW
Nové čidlo Dragino LSN50v2-S31
NEW
Nové čidlo Jotio CX-VinoJet
NEW
Možnost vypnutí procesování alarmů
NEW
Hromadné mazání alarmních událostí
NEW
Role "Zaměstnanec" přejmenována na "Uživatel"
NEW
Master/integrátor má povinné pole společnosti při zakládání kategorií
NEW
Manuální eskalace alarmní události
NEW
Filtrování alarmních událostí podle organizační jednotky a odpovědné osoby
NEW
Přísnější pravidla pro přesun čidel mezi společnostmi/organizačními jednotkami
NEW
3 nové modely čidla od firmy JoTio Tech - E1-SBIX/JV-JV, E1-SBLX/AVBX-AVBX, E1-SBLX/JV-JV
FIX
Ošetření přiřazení společností při manipulaci s uživatelem s rolí master/integrátor (přesun do jiné společnosti apod.)
FIX
Sjednocení tlačítek v modálních oknech
FIX
Sjednocen font u ESM5K čidla
FIX
Nefunkční zapínání/vypínání alarmů u ATM čidla
FIX
Oprava chyby při generování reportů s velkým počtem logů nebo alarmních událostí
FIX
Chybný parsing payloadu čidla Elsys EMS
FIX
Optimalizace odesílání SMS na zahraniční čísla
FIX
Master/integrátor mohl upravovat kategorie, které nemají přiřazenou společnost
FIX
Chyba při mazání uživatele ve vyjímečných případech
FIX
Chyba při mazání kategorie ve vyjímečných případech
FIX
Chyba při mazání společnosti ve vyjímečných případech
FIX
Parsování payloadů čidla LT2222
FIX
Upraveny barvy kombinovaných grafů
FIX
Oprava ukládání vícenásobných dat u čidla MCF88
FIX
Nefungující řazení dle doby trvání alarmní události
FIX
Opraveno stránkování na seznamu čidel
FIX
Opraven filtr v sekci LoraWan
FIX
Nefungující tlačítko "Vytvořit a pokračovat" na formuláři uživatele
FIX
Opraveny chybějící střelky u roof monitoru a ostatních vizualizací

27. 08. 2021

NEW
Omezení záznamů changelogu na rok posledního záznamu
NEW
Mapa na přehledu pro roli master byla navrácena
NEW
Po odstranění alarmní události se zobrazí potvrzovací hláška
NEW
Na detailu čidla a v reportech se nyní zobrazuje i poslední stav čidla
NEW
Rolím superadmin, admin, integrátor a master byly odebrány sloupce práv "prohlížení" a "správa" na detailu a při editaci
FIX
Kompletní odladění přístupu k alarmním událostem skrze unikátní kód v SMS zprávě
FIX
Reset hesla na detailu uživatele zobrazoval špatnou hlášku
FIX
Export dat na detailu čidla již nevrací chybu 403 pro roli zaměstnanec
FIX
Oprava parsingu čidel DMP 33li a DMP 33li hladinoměr
FIX
Hodnota baterie na výpisu čidel ukazuje správnou hodnotu
FIX
ATM čidlo již negeneruje ohromné množství notifikací
FIX
Na vizualizacích se již nevyskytuje chyba 500 a několikanásobná ručička
FIX
Integrátorovi se zobrazují správně čísla v dlaždicích na přehledu
FIX
Opravena Azure autentikace, JSON schéma a posílání v určité periodě pro webhooky
FIX
Oprava parsingu dat čidla LT2222
FIX
Mazání společností jako superadmin funguje
FIX
U čidel DMP33i nyní funguje nastavení alarmu pro veličinu "tlak"
FIX
Čísla v panelech na detailu společnosti již souhlasí

03. 08. 2021

NEW
Do logu uživatele se propisuje přidání/odebrání správy organizačních jednotek
NEW
Nové čidlo ATM
NEW
Sjednocení indikátorů monitoringu na detailu čidla
NEW
Z menu odebrány šedé indikátory počtu položek
NEW
Přesouvání uživatelů mezi společnostmi bylo zakázáno
NEW
U exportů do CSV byl všude přidán sloupec s odkazem na detail položky
NEW
Byla přidána nová role Master
NEW
Pro Superadminy byla přidána možnost hromadně uzavírat alarmní události
NEW
Bylo přidáno čidlo Solidush Tech Mini UNI Fence
NEW
Nové čidlo Dragino LDDS75
NEW
Nové čidlo Dragino LDDS20
NEW
Nové čidlo Dragino LSN50 v2-D20
NEW
Možnost přístupu a manuálního pozastavení alarmní události z SMS bez přihlášení
FIX
Oprava chyby při reorganizaci organizačních jednotek
FIX
Vyhledávání čidel podle tagů je nyní case insensitive
FIX
Opraveny globální chyby práv při práci s integrátorem
FIX
Našeptávač čidel u plánu budov nyní respektuje integrátorovi přiřazené organizační jednotky
FIX
Počet položek na stránku se nyní ukládá správně
FIX
Opravena díra v grafu externí teploty čidla Dragino LHT65
FIX
Opraveno špatné zobrazování ID sondy
FIX
Opraveno mazání organizační jednotky, kdy akce skončila chybou
FIX
Opraven modal na prezentačním webu pro uživatelskou podporu
FIX
Opraveno mapování hodnot poryvu větru a průměrné rychlosti větru u čidla Solidus LPWAN
FIX
Rebranding na stránce zapomenutého hesla se zobrazuje správně
FIX
Upraveno zobrazení kategorií na detailu společnosti, aby se chovala jako ostatní záložky
FIX
Doplněna hláška po resetování hesla
FIX
Našeptávač čidel při vytváření reportů respektuje integrátorovi přiřazené organizační jednotky
FIX
Vybírání rozsahu datumů se při vytváření reportů chová správně a neselže
FIX
Sloupec Vytvořeno se na seznamu čidel ve skladu chová jako datepicker
FIX
Po spuštění alarmu se nyní správně přepíše indikátor stavu čidla
FIX
Debug info na záložce log na detailu čidla se nyní zobrazuje, i když zatím nepřišel žádný payload
FIX
Opravena kolize textate monitoringu na detailu čidla v případě malé obrazovky
FIX
Opraveny grafy pro stav senzorů u čidla Yokogawa Sushi Sensor XS770A
FIX
Na záložce čidel v detailu společnosti se ve filtraci modelu nabízí jen modely, které má společnost založené

15. 07. 2021

NEW
Podpora čidla Solidus Tech - LPWAN Weather Station
NEW
Přidání odkazu do exportu čidel, společností, reportů, kategorií a alarmních událostí
NEW
Podpora čidla Dragino - LDDS75
NEW
Podpora čidla Dragino - LDDS20
NEW
Podpora čidla Dragino - LSN50 v2-D20
FIX
Oprava počtu čidel na stránku
FIX
Oprava našeptávání čidel u integrátora

07. 07. 2021

NEW
Kalibrace vnitřní teploty a vlhkosti u čidla Dragino LHT65
NEW
Servisní data u neaktivních čidel
NEW
Graf kombinovaných os u čidla Qalcosonic Axioma
NEW
Tlačítko pro sjednocení rozsahu os u čidla Qalcosonic Axioma
NEW
Přiřazení integrátora na konkrétní org. jednotku
NEW
Podpora nového typu čidla Dragino LDS01
NEW
Podpora pro sekundární odpovědnou osobu
NEW
Vynucení změny stavu při změně umístění čidla u hromadné editace
NEW
Skrýtí sekce kalibrací u čidel bez sond
NEW
Nový typ alarmní události při odpojení sondy čidla
NEW
Upozornění na čidla připravená k instalaci
NEW
Varovný email při vyčerpání limitu SMS
NEW
Filtrování alarmních událostí dle datumu
NEW
Vysvětlivka o nemožnosti editace pro čidla, společnosti a uživatele založené pomocí API
FIX
Filtrování dle podřízených org. jednotek
FIX
Povolení více stavů čidel na API
FIX
Chyba při úpravě uživatele
FIX
Chyba při vytváření reportů
FIX
Barva tlačítka v mailu při registraci uživatele
FIX
Řazení společností podle volných SMS zpráv v procentech
FIX
Oprávnění rolí skladu čidel
FIX
Hromadná úprava čidel ve skladu
FIX
Odhlášení aktuálně přihlášeného uživatele při změně hesla
FIX
Správný odkaz domovské ikony v drobečkové navigaci
FIX
Oprava počtu položek na stránku v tabulkách
FIX
Oprava řazení čidel podle stavu
FIX
Oprava výběru jazyka na domovské
FIX
Oprava zakládání společností s dlouhým názvem na API
FIX
Oprava nenačítání mapy při změně filtru v přehledu čidel
FIX
Vizuální opravy drobečkové navigace
FIX
Lepší našeptávání čidel nejen podle devEUI ve výběrech čidel
FIX
Oprava chyby při nastavování stavů mapy společnosti