Přihlášení

20. 05. 2020

NEW
Podpora nového čidla Yokogawa - Sushi Sensor XS770A
NEW
Podpora nového čidla BD Sensors - DMP331i
NEW
Podpora služby Traccar
NEW
Přidána podpora propojených čidel
NEW
Plovoucí lišta ve formulářích
NEW
Grafické úpravy stavové lišty čiděl
NEW
Nové ikony čidel v mapach
NEW
Aktualizován obrázek čidla Smaris Watchdog
NEW
Vylepšené nastavování polohy čidla
FIX
Opraveno chování mapy při zakládání nového čidla
FIX
Vypnutí průměrování nespojitých veličin v grafech
FIX
Opraveno zpracování hodnot čidla Smaris Watchdog
FIX
Opraveno chování alarmích událostí při návratu hodnoty do správných mezí
FIX
Odstraněny nespojité mezery v grafech
FIX
Rozšíření mezer mezi sdruženými piny v mapě
FIX
Opraveno samovolné měnění stavu čidla při změně společnosti

27. 03. 2020

NEW
Podpora mezinárodních telefonních čisel
NEW
Možnost umístění čidel do mapy
NEW
Podpora čidla JoTio Tech 4 Sence
NEW
Přesun čidel s přesunem plánku do jiné organizační jednotky. Potvrzovací dialog
NEW
Responzivní optimalizace pro status bar čidla
NEW
Detail alarmní události - zobrazování průběhu před alarmní událostí, pokud probíhá méně než 48 hodin
NEW
Podpora časových pásem - nastavení společnosti nebo uživatele
NEW
Odebrání nevyužívaných pozic k instalaci
FIX
Vizuální optimalizace levého menu
FIX
Oprava filtrování dat dle vybraného rozsahu
FIX
Odstranění statistik stavu čidla Axioma Qalcosonic z reportů
FIX
Oprava popisků u stavové lišty čidla
FIX
Sjednocení počtu desetinných míst v grafdech a horních panelech
FIX
Přesun tlačítek filtr a export v detailu čidla na příhodnější místa
FIX
Oprava špatné ztrátovosti u některých čidel

05. 03. 2020

NEW
Nové čidlo EMS
NEW
Přehled komunikace čidel
NEW
Zobrazování zdroje dat čidel
NEW
Hromadná editace čidel ze skladu
NEW
Zjednodušení skladu
FIX
Nepřesné výsledky polohy při vyplňování adresy
FIX
Optimalizace zadávání adresy
FIX
Oprava os grafu v přehledu LoRaWAN přehledu
FIX
Oprava chování popupu čidla při umisťování čidel do plánu

17. 02. 2020

NEW
Přidání Slovanet podpory
NEW
Nové čidlo ESM5k
FIX
Oprava popupu čidel na plánech budov
FIX
Oprava bezpečnostních chyb Tanixu

07. 02. 2020

NEW
Hromadná úprava čidel
NEW
Nové čidlo Battery management
FIX
Opravení možnosti zvolení jazyka
FIX
Opravení zobrazování stavu čidla na detailu čidla

29. 01. 2020

NEW
Ztrátovost čidel se nyní počítá z Lorawan LoRaWAN statistik
NEW
Přidání enviro tv tanix
FIX
Opravena možnost editace čidel bez kategorie

28. 01. 2020

NEW
Přidání informační hlášky při filrování čidel
NEW
Podpora čidla Tabs Healthy Home
NEW
Přehled provozních údajů čidel
FIX
Úprava barev grafu pro mousetrap a rattrap

22. 01. 2020

NEW
Odebrání typ čidla Bluematic Tehum eCO2
NEW
Upoznění pro uživatele s chybějícím vyjádřením
NEW
Přidání možnosti vytvoření iframe widgetu grafu historie vyhodnocení Envira
NEW
Přidání funkce přihlásit se jako
NEW
Podpora čidla Axioma QALCOSONIC W1
NEW
Podpora čidla Dragino LT33222L general
NEW
Podpora čidel bez pravidelného intervalu komunikace
NEW
Upozornění na nevyplněné vyjádření k alarmním údálostem
NEW
Podpora The Things Network
FIX
Oprava zobrazení náhledu havarijního plánu
FIX
Oprava přesměrovávání z detailu čidla po smazání reportu
FIX
Oprava odsazení ikony při zobrazení zaměstnanců společnosti
FIX
Oprava centrování přihlašovacího boxu pro IE 11
FIX
Opravení zaokrouhlování statistik v reportech
FIX
Opravení zobrazování alarmu a varování v grafech
FIX
Opravení neukládání umístění čidla na plán
FIX
Oprava textu při vyhledávání ve výběru
FIX
Přidání načítání při zobrazení čidla v mapě
FIX
Opravení chybného vykreslení grafů v prohlížeči Internet Explorer
FIX
Opravení validace formátu devEUI při vícenásobném zakládání čidel

11. 12. 2019

NEW
Změna zobrazení maximální hodnoty ve vyhodnocení ovzduší
NEW
Přidání nového stavu čidla "Náhradní kus"
NEW
Podpora pro čidlo mcf88
NEW
Podpora pro čidlo Gospace SPOT
NEW
Podpora pro čidlo Adeunis
NEW
Dashboard pro HOPI
FIX
Oprava breadcrumb a nadpisu na stránce dokumenty sensoru
FIX
Oprava velikosti inframu podpory
FIX
Oprava aktivní položky v menu při výpisu notifikací
FIX
Změna maximálního počtu položek ve seznamech
FIX
Omezení filtru dat dle data na maximální rozmezí 2 měsíce

26. 11. 2019

NEW
Přidání restrikce pro zobrazení deaktivovaných čidel
NEW
Přidání reference potravinářské poradenství
NEW
Přidání legend ke grafům
NEW
Přidání restrikce pro smazání organizační jednotky, která má přidané plány
NEW
Úprava ověření emailů na case insensitive
NEW
Přidání reportů pro data z čidel. Nově je v systému také možnost nechat si zasílat e-maily s reporty na začátku každého měsíce.
NEW
Podpora pro čidlo Smaris Q DESK
NEW
Přidání nastavení nepovinného vyjádření u monitorigu veličiny
FIX
Integrace malé úpravy loga
FIX
Oprava barvy odkazů v upozorněních
FIX
Oprava validace pro doplnění z registru ARES při zakládání společnosti
FIX
Oprava vyhledávání alarmních událostí
FIX
Úprava stavu baterie v mapperu čidla Watchdog při napájení z externího zdroje
FIX
Oprava zapomenutého hesla
FIX
Oprava vyhledávání čidel na pláncích
FIX
Oprava smazání plánku a přidání čidla

23. 10. 2019

NEW
Přidání payload layoutů pro debug čidel
NEW
Role integrátora
FIX
Oprava tabulky základních informací u detailu widgetu

09. 10. 2019

NEW
Widgety do iframů
NEW
Přidání stránky s referencemi
NEW
Přidání sdíleného křižového filtru u gridů s vícero taby
NEW
Automatické spouštění pozastavených alarmích událostí po 24 hodinách
FIX
Opravení bugů napříč Tanixem

26. 09. 2019

NEW
Přidání nápovědy při přihlašování, vítacího textu u nastavení hesla a automatického předvyplňování uživatele po změně hesla
NEW
Přidání indikace stavu komunikace u detailu čidla
NEW
Přidání indikace překryvů pinů v mapě
NEW
Pčidání panelu stavu čidla s jednotlivými kategoriemi stavů
NEW
Přidání záložky Stav ve výpisu čidel
FIX
Oprava překliku "VRZŮSTAJÍCÍ" na "VZRŮSTAJÍCÍ"

09. 09. 2019

NEW
Změna url adresy na detail čidla
NEW
Přidána url s devuid parametrem, která redirectuje na detail čidla
NEW
Odebrání Yii logu v menu a přidání nové položky zpět na tanix.cz
NEW
Přidání průměrů k veličinám
NEW
Přidání záložky vyhodnocení stavu ovzduší k Enviru
FIX
Oprava wordingu slova eskalace při alarmu čidla
FIX
Oprava řazení názvů modelů a kategorií v dropdown

28. 08. 2019

NEW
Modal na změnu odpovědné osoby v hlavičce detailu čidla
NEW
Změna barvy breadcrumb
NEW
Načítání detailů čidel v plánech budov po kliknutí
NEW
Načítání detailů čidel na mapě po kliknutí
NEW
Úprava a sjednocení detailů čidel na mapě a v plánech budov
NEW
Úprava panelu baterie, při napájení ze sítě se již nezobrazují procenta
NEW
Zmněna stylu checkboxu
NEW
Přidání dalších rychlých možností při výběru rozmezí data
FIX
Načítání plánku v editaci čidla
FIX
Oprava znovuzasílání notifikací o překročení počtu e-mailových notifikací při alarmní události
FIX
Oprava hlášek automatického předvyplňování při vytváření společnosti
FIX
Oprava vertikálního zarovnání ikony budíku u detailu čidla
FIX
Oprava vertikálního zarovnání ikony budíku u detailu čidla
NEW
Modal na změnu odpovědné osoby v hlavičce detailu čidla
NEW
Změna barvy breadcrumb
NEW
Načítání detailů čidel v plánech budov po kliknutí
NEW
Načítání detailů čidel na mapě po kliknutí
NEW
Úprava a sjednocení detailů čidel na mapě a v plánech budov
NEW
Úprava panelu baterie, při napájení ze sítě se již nezobrazují procenta
NEW
Zmněna stylu checkboxu
NEW
Přidání dalších rychlých možností při výběru rozmezí data
NEW
Přidání překladů a změny jazyka (angličtina, španělština)
NEW
Sloučení čidel UCEEB IAQ a UCEEB IAQ (PM) pod jeden model
NEW
Podpora pro čidlo Solidus Tech - Mini UNI SM4T
NEW
Podpora pro čidlo Xignal - Mousetrap
NEW
Podpora pro čidlo Xignal - Rattrap
NEW
Správa překladů pro administrátory
NEW
Změna počtu desetinných míst pro čidlo Watchdog
NEW
Seřazení dropdownu modelů
NEW
Rozšíření funkcionality plánů budov - info při kliknutí, Pasti na myši mají barvy podle stavu sklápěčky a podložky
NEW
Odebrání teploty u čidel Xignal - Rattrap a MouseTrap
NEW
Přidání krokového grafu, který zobrazuje stav pasti, k čidlům Xignal - Rattrap a MouseTrap
NEW
Enviro - převedení ppm na ppb v panelech
NEW
Přidání možnosti nastavení práv uživatelů pro jednotlivé organizační jednotky
NEW
Změna e-mailu
NEW
Vytvoření changelogu
NEW
Podpora pro čidlo Solidus Tech - duální teploměr
NEW
Podpora pro čidlo Elsys - ERS Sound
NEW
Podpora pro čidlo Solidus Tech - Mini UNI teploměr v2
NEW
Podpora pro čidlo Solidus Tech - Mini UNI teploměr a vlhkoměr v2
NEW
Podpora pro čidlo Solidus Tech - Akcelerometr v2
NEW
Podpora pro čidlo Solidus Tech - Agro
NEW
Podpora pro čidlo Solidus Tech - Meteo stanice
NEW
Demo dlaždice PEST CONTROL
NEW
Changelog
NEW
Demo dlaždice PEST CONTROL
NEW
Změna filtru dat čidla - nyní lze filtrovat i podle času
NEW
Změna filtru dat čidla - omezení pouze na časový úsek, ve kterém jsou u čidla nasbíraná data
NEW
Změna práv pro nastavení Lora subskripce u čidla
NEW
Možnost změny práv v editaci uživatele. Nyní lze uživatelům přidělovat práva pro jednotlivé stromy v organizačních jednotkách a nastavit, zda má právo na čtení nebo úpravu
NEW
Možnost změny práv v editaci organizační jednotky
NEW
Zobrazení práv v rámci organizačních struktur v detailu společnosti
NEW
Nepřečtené notifikace v detailu čidla
NEW
Záložka notifikace v detailu čidla
NEW
Možnot změny jazyka na prezentačním webu
NEW
Logování změn monitoringů v detailu čidla
NEW
První uživatel společnosti se automaticky stane odpovědnou osobou hlavní organizační jednotky a dostane právo na správu
NEW
Přiřazení práva čtení plánů budov i zaměstnanci a demu
NEW
Kompletní přechod z tanix.damidev.com na tanix.cz
NEW
Detailní stav v detailu čidla
NEW
Použití Influxu místo Monga
NEW
Zobrazení dat za poslední 2 dny namísto 150 záznamů
NEW
Zvýšení přesnosti monitoringu na jedno desetinné místo
NEW
Globální přenastavení desetinných míst jednotlivých veličin
NEW
Integrace Sentry
NEW
Integrace Freshdesku namísto Zendesku
FIX
Načítání plánku v editaci čidla
FIX
Oprava znovuzasílání notifikací o překročení počtu e-mailových notifikací při alarmní události
FIX
Oprava hlášek automatického předvyplňování při vytváření společnosti
FIX
Oprava vertikálního zarovnání ikony budíku u detailu čidla
FIX
Oprava vertikálního zarovnání ikony budíku u detailu čidla
FIX
Nadužívání RAM na serveru
FIX
Graf v e-mailu alarmní události
FIX
Oprava chyby při načtení mapy čidel, když společnost neměla žádná čidla
FIX
Oprava názvů modelů čidel
FIX
Špatná pro čidla vyžadující pozornost
FIX
Doplnění chybějících překladů
FIX
Oprava čidla Solidus Tech - Mini UNI SM4T
FIX
Oprava duplicity výrobce v názvu čidel
FIX
Optimalizace načítání mapy s čidly
FIX
Nastavení plánku v editaci čidla
FIX
EnviroTV optimalizace zobrazení
FIX
Stropní monitor změna vzhledu
FIX
Optimalizace načítání mapy s čidly
FIX
nastavení plánku v editaci čidla
FIX
EnviroTV optimalizace zobrazení
FIX
Stropní monitor změna vzhledu
FIX
Oprava chyb v rebrandingu
FIX
Vrácení teploty k pastičkám
FIX
Grafická část v plánech budov
FIX
Watchdog správná hodnota baterie
FIX
Správné barvy markerů na mapě podle stavu
FIX
Oprava bugu v detailu čidla - aktualizace monitoringů přes modal
FIX
Oprava chyby v logu čidel

19. 08. 2019

NEW
Integrace Sentry
NEW
Integrace Freshdesku namísto Zendesku

13. 08. 2019

FIX
Oprava chyby v logu čidel
NEW
Použití Influxu místo Monga
NEW
Zobrazení dat za poslední 2 dny namísto 150 záznamů
NEW
Zvýšení přesnosti monitoringu na jedno desetinné místo
NEW
Globální přenastavení desetinných míst jednotlivých veličin
FIX
Oprava bugu v detailu čidla - aktualizace monitoringů přes modal

01. 08. 2019

NEW
Logování změn monitoringů v detailu čidla
NEW
První uživatel společnosti se automaticky stane odpovědnou osobou hlavní organizační jednotky a dostane právo na správu
NEW
Přiřazení práva čtení plánů budov i zaměstnanci a demu
NEW
Kompletní přechod z tanix.damidev.com na tanix.cz
NEW
Detailní stav v detailu čidla
FIX
Vrácení teploty k pastičkám
FIX
Grafická část v plánech budov
FIX
Watchdog správná hodnota baterie
FIX
Správné barvy markerů na mapě podle stavu

23. 07. 2019

NEW
Změna filtru dat čidla - nyní lze filtrovat i podle času
NEW
Změna filtru dat čidla - omezení pouze na časový úsek, ve kterém jsou u čidla nasbíraná data
NEW
Změna práv pro nastavení Lora subskripce u čidla
NEW
Možnost změny práv v editaci uživatele. Nyní lze uživatelům přidělovat práva pro jednotlivé stromy v organizačních jednotkách a nastavit, zda má právo na čtení nebo úpravu
NEW
Možnost změny práv v editaci organizační jednotky
NEW
Zobrazení práv v rámci organizačních struktur v detailu společnosti
NEW
Nepřečtené notifikace v detailu čidla
NEW
Záložka notifikace v detailu čidla
NEW
Možnot změny jazyka na prezentačním webu
FIX
Oprava chyb v rebrandingu

18. 06. 2019

NEW
Rozšíření funkcionality plánů budov - info při kliknutí, Pasti na myši mají barvy podle stavu sklápěčky a podložky
NEW
Odebrání teploty u čidel Xignal - Rattrap a MouseTrap
NEW
Přidání krokového grafu, který zobrazuje stav pasti, k čidlům Xignal - Rattrap a MouseTrap
FIX
Oprava čidla Solidus Tech - Mini UNI SM4T

15. 06. 2019

NEW
Podpora pro čidlo Solidus Tech - Mini UNI SM4T
NEW
Podpora pro čidlo Xignal - Mousetrap
NEW
Podpora pro čidlo Xignal - Rattrap
NEW
Správa překladů pro administrátory
NEW
Změna počtu desetinných míst pro čidlo Watchdog
NEW
Seřazení dropdownu modelů
FIX
Špatná pro čidla vyžadující pozornost
FIX
Doplnění chybějících překladů

11. 06. 2019

NEW
Přidání překladů a změny jazyka (angličtina, španělština)
NEW
Sloučení čidel UCEEB IAQ a UCEEB IAQ (PM) pod jeden model
FIX
Nadužívání RAM na serveru
FIX
Graf v e-mailu alarmní události
FIX
Oprava chyby při načtení mapy čidel, když společnost neměla žádná čidla
FIX
Oprava názvů modelů čidel

03. 06. 2019

NEW
Vytvoření changelogu
NEW
Podpora pro čidlo Solidus Tech - duální teploměr
NEW
Podpora pro čidlo Elsys - ERS Sound
NEW
Podpora pro čidlo Solidus Tech - Mini UNI teploměr v2
NEW
Podpora pro čidlo Solidus Tech - Mini UNI teploměr a vlhkoměr v2
NEW
Podpora pro čidlo Solidus Tech - Akcelerometr v2
NEW
Podpora pro čidlo Solidus Tech - Agro
NEW
Podpora pro čidlo Solidus Tech - Meteo stanice
NEW
Demo dlaždice PEST CONTROL
NEW
Changelog
NEW
Demo dlaždice PEST CONTROL
FIX
Oprava duplicity výrobce v názvu čidel
FIX
Optimalizace načítání mapy s čidly
FIX
Nastavení plánku v editaci čidla
FIX
EnviroTV optimalizace zobrazení
FIX
Stropní monitor změna vzhledu
FIX
Optimalizace načítání mapy s čidly
FIX
nastavení plánku v editaci čidla
FIX
EnviroTV optimalizace zobrazení
FIX
Stropní monitor změna vzhledu