16. 03. 2023

NEW
Přidání nové mapy s umístěním organizačních jednotek
NEW
Nové čidlo Vicky
NEW
Podpora pro čidlo Dragino - LDS02
NEW
Nové čidlo Taiga - Personal Tracker
NEW
Nové čidlo Globalsat - LS-112CO
NEW
Přidání odkazu na alarmní událost v tabulce dat na detailu čidla
NEW
Přidání tlačítka pro opětovné zapnutí monitoringu na čidle
NEW
Čas začátku a konce alarmní události je zobrazován s přesností na sekundy
NEW
Přidání GPS souřadnic do tabulkového přehledu přijatých dat na detailu čidla
FIX
Oprava zobrazení celkového počtu čidel na seznamu čidel společnosti
FIX
Přepočítávání náměrů při přijetí historických dat
FIX
Opravena textace hlášky zablokovanému uživateli při přihlášení
FIX
Oprava tooltipu v grafech u čidla GlobalSat - LS-134
FIX
V mimořádných případech nebyly správně zpracována povinná vyjádření k alarmním událostem
FIX
Oprava možnosti nastavení varování a alarmu na stejnou hodnotu
FIX
Skrytí neaktivních veličin v tabulkovém přehledu dat na detailu čidla

01. 02. 2023

NEW
Nové čidlo – Dragino – SW3L
NEW
Graf alarmní události obsahuje všechny nastavené monitoringy na dané veličině
NEW
Zobrazování státních hranic a krajů v mapách
FIX
Oprava smazání čidla s existujícími poznámkami
FIX
Invalidace přihlášení do mobilní aplikace po zablokování uživatele/společnosti
FIX
Oprava propisování heartbeatu u některých čidel
FIX
Úprava vyhledávání na stránce s reporty
FIX
U propojených čidel se v některých případech nezobrazoval vlastní obrázek
FIX
Opraveno zobrazení nesprávné informace o vyřazení senzoru z kategorie při změně pojmenování veličiny

22. 12. 2022

NEW
Mobilní aplikace ASPERIOT
NEW
Přepracován obsah e-mailu s měsíčními reporty
FIX
Oprava manipulace se senzorem založeným přes API nebo pomocí hromadného importu
FIX
Přidání chybějícího přepínače pro přepínání mezi tabulkovým výpisem dat a grafy u některých senzorů
FIX
V určitých případech byla špatně spočítána spotřeba měřidel
FIX
Existující poznámky se v ojedinělých případech nezobrazovaly v grafu
FIX
Oprava filtrování webhooků podle názvu společnosti
FIX
Přesměrování po smazání poznámky

30. 11. 2022

NEW
Podpora pro přidávání poznámek do grafů
NEW
Nový senzor JoTio Tech – ThingsGuard
NEW
Přidána možnost pro přepínání mezi detailem měřidla a sekcí se spotřebou
NEW
Tlačítko zobrazit ostatní grafy na detailu alarmní události nastaví stejný interval na detailu zařízení
NEW
Při přibližování v grafech jsou nově data kompletně přenačtena, takže může být zobrazen větší detail bez aproximace
FIX
Oprava zobrazení grafů pro uživatele s demo rolí
FIX
Oprava počítání náměrů pro některá měřidla
FIX
Oprava předvyplnění současného plánu budovy při načtení formuláře pro úpravu zařízení
FIX
Tektelic – KONA Smart Room – oprava příjmu dat
FIX
Oprava chybějícího informačního panelu na detailu zařízení při souběhu více alarmních událostí
FIX
Oprava hromadné úpravy intervalu zasílání dat

14. 10. 2022

NEW
Nová detailní stránka pro měřidla
NEW
Podpora pro předdefinovaná vyjádření k alarmním událostem
NEW
Přepracování vizuální podoby detailu alarmní události
NEW
Izolace monitoringu v době vzniku alarmní události, přidání iniciační hodnoty
NEW
Přidání podpory pro zrušení všech nastavených filtrů v systému
NEW
Možnost změnit individuálně obrázek čidla/měřidla
NEW
Podpora pro přejmenování všech veličin
NEW
Plovoucí interval při nastavování časového filtru na detailu čidla/měřidla
NEW
Podpora pro vytváření widgetů s kombinovanými grafy pro čidlo Enviro v4
NEW
Provozní návod
NEW
Podpora vytváření demo přístupů bez přihlášení
FIX
Oprava zobrazení reCAPTCHY po neúspěšných pokusech o přihlášení
FIX
Odebrání HTML tagů z exportu dat čidla
FIX
Oprava založení čidla ve stavu reklamace / náhradní kus
FIX
Optimalizace načítání stránky s velkým množstvím čidel/měřidel
FIX
Oprava vypínání 2FA
FIX
Úprava přepočítávání indexů čidel na plánech budov
FIX
Oprava nastavení brandingu bez vybrání loga
FIX
Dragino LHT-65 –⁠ oprava příjmu dat

30. 08. 2022

NEW
Zastropování notifikací zasílaných v hlavní organizační jednotce
NEW
Navázání časového filtru na detailu čidla na zoomování v grafu
NEW
Vypisování skutečné periody komunikace čidla
NEW
Rozšíření předvyplněných možností v časovém filtru na detailu čidla o 72 hodin a 7 dní
NEW
Nové čidlo – Winext – AN-302
NEW
Podpora pro provozování systému na vlastní internetové doméně s vlastním brandingem
NEW
Rozšíření synchronizace grafů na všechny grafy na detailu čidla
FIX
Opraveno zobrazení tooltipu u grafů s více veličinami a zapnutým monitoringem
FIX
Úprava vyhledávání čidel dle tagů
FIX
Opraveno mazání loga při odebírání brandingu uživatele nebo společnosti
FIX
Vylepšení validace při nahrávání nových plánů budov
FIX
Oprava chyb na stránce vizualizací
FIX
Úprava tabulkového výpisu dat na detailu čidla
FIX
Oprava zobrazení aktivní alarmní události na detailu čidla

18. 07. 2022

NEW
Synchronizace grafů na detailu čidla
NEW
Přidání indexů čidel a legendy u plánů budov
NEW
Nové čidlo – Elsys – ERS VOC
NEW
Nové čidlo – Dragino – LTC2
NEW
Přidání horizontálních mezí alarmů/varování do reportů s grafy z více čidel
NEW
Možnost nastavení tlošťky křivky u reportů s grafy z více čidel
NEW
Tabulkový výpis dat s alarmními událostmi na detailu čidla
NEW
Přidání podpory pro evidování osobního číslo uživatele
NEW
Nový vzhled nastavení časového filtru na detailu čidla
FIX
Oprava logiky eskalování alarmních událostí
FIX
Odebrání servisních a nemonitorovaných dat ze statistik v reportu
FIX
Úprava indikace stavu baterie na detailu čidla
FIX
Oprava chování dialogu pro generování reportu z více čidel v prohlížeči Firefox
FIX
Špatné vykreslování indexů veličin v reportech
FIX
Zalamování stránek v reportech na nevhodných místech
FIX
Zohlednění časové zóny uživatele v čase generování reportu
FIX
Mizející geografické umístění na detailu čidla
FIX
V e-mailové notifikaci o alarmní události se nezobrazuje logo společnosti
FIX
Drobné opravy API

24. 05. 2022

NEW
Nový druh reportu - graf z více čidel pro Smaris Watchdog a Dragino LHT-65
NEW
Změna textu SMS na pevné linky
NEW
Přidání veličin k zařízení Logitrack
NEW
Omezení monitoringu na maximálně 3 notifikace/osoba/alarmní událost
NEW
Nové čidlo - Solidus Tech - Tyč (Souflet Agro)
FIX
Manuální zápis dat zpřístupněn osobám s právem správy org. jednotky
FIX
Změna odpovědné osoby při běžící alarmní události
FIX
Drobné opravy na API
FIX
Optimalizace mazání záznamů
FIX
Našeptávání čidel při vytváření reportů
FIX
Obecký elektroměr - změna jednotky
FIX
Dragino LHT 65 - payload s nesmyslnou hodnotou vlhkosti
FIX
Detail čidla - barva pinu na mapě
FIX
Detail čidla - čidla v plánku - proklik na detail jiného čidla

14. 04. 2022

NEW
Možnost vytvoření uživatelského účtu bez e-mailové adresy
NEW
Podpora čidla GlobalSat - LS-134
NEW
Podpora čidla Milesight - AM319-915M

06. 04. 2022

NEW
Nové grafické zobrazení servisních a nemonitorovaných dat
NEW
Přidáno 5 nových měřidel
NEW
Funkce automatického odhlášení po nastaveném čase
FIX
Úprava zpracování dat na čidle Dragino LWL
FIX
Odebrání přebytečného filtru při přechodu na čidla "K instalaci"
FIX
Oprava řazení čidel dle hodnot baterie
FIX
Změna výpočtu aktivních čidel na přehledu společnosti
FIX
Oprava vizuálního přehledu organizačních jednotek
FIX
Optimalizace vzhledu vypnutého monitoringu na detailu čidla
FIX
Oprava exportování individuálních grafů u některých modelů
FIX
Oprava intervalu exportu dat čidla při velkém množství záznamů
FIX
Oprava detekce maximálního kapacity baterie u vybraných čidel
FIX
Oprava anonymního zobrazení alarmní události