14. 10. 2022

NEW
Nová detailní stránka pro měřidla
NEW
Podpora pro předdefinovaná vyjádření k alarmním událostem
NEW
Přepracování vizuální podoby detailu alarmní události
NEW
Izolace monitoringu v době vzniku alarmní události, přidání iniciační hodnoty
NEW
Přidání podpory pro zrušení všech nastavených filtrů v systému
NEW
Možnost změnit individuálně obrázek čidla/měřidla
NEW
Podpora pro přejmenování všech veličin
NEW
Plovoucí interval při nastavování časového filtru na detailu čidla/měřidla
NEW
Podpora pro vytváření widgetů s kombinovanými grafy pro čidlo Enviro v4
NEW
Provozní návod
NEW
Podpora vytváření demo přístupů bez přihlášení
FIX
Oprava zobrazení reCAPTCHY po neúspěšných pokusech o přihlášení
FIX
Odebrání HTML tagů z exportu dat čidla
FIX
Oprava založení čidla ve stavu reklamace / náhradní kus
FIX
Optimalizace načítání stránky s velkým množstvím čidel/měřidel
FIX
Oprava vypínání 2FA
FIX
Úprava přepočítávání indexů čidel na plánech budov
FIX
Oprava nastavení brandingu bez vybrání loga
FIX
Dragino LHT-65 –⁠ oprava příjmu dat

30. 08. 2022

NEW
Zastropování notifikací zasílaných v hlavní organizační jednotce
NEW
Navázání časového filtru na detailu čidla na zoomování v grafu
NEW
Vypisování skutečné periody komunikace čidla
NEW
Rozšíření předvyplněných možností v časovém filtru na detailu čidla o 72 hodin a 7 dní
NEW
Nové čidlo – Winext – AN-302
NEW
Podpora pro provozování systému na vlastní internetové doméně s vlastním brandingem
NEW
Rozšíření synchronizace grafů na všechny grafy na detailu čidla
FIX
Opraveno zobrazení tooltipu u grafů s více veličinami a zapnutým monitoringem
FIX
Úprava vyhledávání čidel dle tagů
FIX
Opraveno mazání loga při odebírání brandingu uživatele nebo společnosti
FIX
Vylepšení validace při nahrávání nových plánů budov
FIX
Oprava chyb na stránce vizualizací
FIX
Úprava tabulkového výpisu dat na detailu čidla
FIX
Oprava zobrazení aktivní alarmní události na detailu čidla

18. 07. 2022

NEW
Synchronizace grafů na detailu čidla
NEW
Přidání indexů čidel a legendy u plánů budov
NEW
Nové čidlo – Elsys – ERS VOC
NEW
Nové čidlo – Dragino – LTC2
NEW
Přidání horizontálních mezí alarmů/varování do reportů s grafy z více čidel
NEW
Možnost nastavení tlošťky křivky u reportů s grafy z více čidel
NEW
Tabulkový výpis dat s alarmními událostmi na detailu čidla
NEW
Přidání podpory pro evidování osobního číslo uživatele
NEW
Nový vzhled nastavení časového filtru na detailu čidla
FIX
Oprava logiky eskalování alarmních událostí
FIX
Odebrání servisních a nemonitorovaných dat ze statistik v reportu
FIX
Úprava indikace stavu baterie na detailu čidla
FIX
Oprava chování dialogu pro generování reportu z více čidel v prohlížeči Firefox
FIX
Špatné vykreslování indexů veličin v reportech
FIX
Zalamování stránek v reportech na nevhodných místech
FIX
Zohlednění časové zóny uživatele v čase generování reportu
FIX
Mizející geografické umístění na detailu čidla
FIX
V e-mailové notifikaci o alarmní události se nezobrazuje logo společnosti
FIX
Drobné opravy API

24. 05. 2022

NEW
Nový druh reportu - graf z více čidel pro Smaris Watchdog a Dragino LHT-65
NEW
Změna textu SMS na pevné linky
NEW
Přidání veličin k zařízení Logitrack
NEW
Omezení monitoringu na maximálně 3 notifikace/osoba/alarmní událost
NEW
Nové čidlo - Solidus Tech - Tyč (Souflet Agro)
FIX
Manuální zápis dat zpřístupněn osobám s právem správy org. jednotky
FIX
Změna odpovědné osoby při běžící alarmní události
FIX
Drobné opravy na API
FIX
Optimalizace mazání záznamů
FIX
Našeptávání čidel při vytváření reportů
FIX
Obecký elektroměr - změna jednotky
FIX
Dragino LHT 65 - payload s nesmyslnou hodnotou vlhkosti
FIX
Detail čidla - barva pinu na mapě
FIX
Detail čidla - čidla v plánku - proklik na detail jiného čidla

14. 04. 2022

NEW
Možnost vytvoření uživatelského účtu bez e-mailové adresy
NEW
Podpora čidla GlobalSat - LS-134
NEW
Podpora čidla Milesight - AM319-915M

06. 04. 2022

NEW
Nové grafické zobrazení servisních a nemonitorovaných dat
NEW
Přidáno 5 nových měřidel
NEW
Funkce automatického odhlášení po nastaveném čase
FIX
Úprava zpracování dat na čidle Dragino LWL
FIX
Odebrání přebytečného filtru při přechodu na čidla "K instalaci"
FIX
Oprava řazení čidel dle hodnot baterie
FIX
Změna výpočtu aktivních čidel na přehledu společnosti
FIX
Oprava vizuálního přehledu organizačních jednotek
FIX
Optimalizace vzhledu vypnutého monitoringu na detailu čidla
FIX
Oprava exportování individuálních grafů u některých modelů
FIX
Oprava intervalu exportu dat čidla při velkém množství záznamů
FIX
Oprava detekce maximálního kapacity baterie u vybraných čidel
FIX
Oprava anonymního zobrazení alarmní události

03. 03. 2022

NEW
Implementace modelu čidla Dragino LHT-65 - Interrupt Sensor
NEW
Implementace modelu čidla Aderabox
NEW
Zapamatování si propojených čidel při editaci čidla
NEW
Grafy v reportech obsahují nyní max. 10000 datových bodů.
NEW
Omezení editace společnosti, organizační jednotky a stavu čidla při aktivní alarmní události
NEW
Redesign tlačítek na detailu alarmní události
NEW
Zobrazení ID alarmní události v emailu
NEW
Odkaz na editaci kategorie v detailu čidla
NEW
Zvýšen výchozí časový rozsah na detailu čidel Xignal Mousetrap a Rattrap
NEW
Validace alarmních hodnot při nastavování monitoringu
NEW
Upozornění na neuložené změny při odchodu ze stránky, která obsahuje formulář
NEW
Redesign detailu společnosti
FIX
Optimalizace čidla JoTio Tech LogiTrack
FIX
Optimalizace grafu baterie u modelu Dragino LHT-65
FIX
Nefunkční vyhodnocení ovzduší u modelu Enviro V4
FIX
Na detailu čidla zůstane zpráva o alarmu i po skončení alarmní události
FIX
Nelze odebrat čidlo z plánů budov
FIX
Chyba při filtrování čidel podle tagů
FIX
Filtr kategorií na seznamu čidel obsahuje některé položky navíc
FIX
Nefunkční reálná poloha čidla
FIX
Grafické opravy v reportech
FIX
Správce nemůže změnit kategorii čidel
FIX
Chyba oprávnění po aktivaci dvou faktorové autorizace
FIX
Pád aplikace na seznamu uživatelů při filtrování podle organizační jednotky
FIX
Oprava předvyplnění údajů společnosti z registru ARES
FIX
Nelze smazat kategorii společnosti
FIX
Nelze smazat plán budovy
FIX
Opravy uživatelského rozhraní v administraci
FIX
Obecné drobné úpravy krajních případů

19. 01. 2022

NEW
Předvyplnění e-mailu do pole pro zapomenuté heslo
NEW
Úpravy možných stavů u čidla LogiTrack
NEW
Vylepšené logování e-mailových notifikací
NEW
Sjednocení LoRaWan a ČRA zdrojů sítě
NEW
Podpora SMS notifikací pro pevné linky
NEW
Podpora čidla JoTio Tech - 4Sense PRO
NEW
Možnost nastavení cookies a sběru dat
NEW
Podmínky použití a Zásady ochrany osobních údajů
NEW
Individuální export grafů na detailu čidla
NEW
Zobrazení stavu "Chyba autorizace" na detailu čidla
NEW
Nový styl mapy
NEW
Odebrání možnosti založení kategorie bez společnosti (sdílené kategorie mezi společnostmi)
NEW
Možnost vyfiltrování čidel, které čekají na instalaci v admin pohledu
NEW
E-mailové notifikace respektují nastavené barevné schéma společnosti
NEW
Nový design chybových obrazovek aplikace
NEW
Přejmenování čidla LHT-65 na LHT-65 Temperature sensor
NEW
Zobrazení posledního kompletního payloadu v logu čidla
NEW
Odebrání stavu Vadné u čidla
NEW
Dvou faktorová autentizace uživatelů
FIX
Opravena chyba při úpravě alarmu v detailu čidla
FIX
Pomalé načítání detailu čidla LogiTrack
FIX
Volba kategorie z cizí společnosti
FIX
Úprava pořadí veličin
FIX
Skrytí upozornění ohledně čidel k instalaci, ke kterým nemá uživatel právo
FIX
Poznámka u dokumentu čidla se neukládá
FIX
Chyba při odeslání e-mailu o zapomenutém hesle
FIX
Odstraněna chyba parsingu na čidlech s validním payloadem
FIX
Mizející mapa při zakládání společnosti
FIX
Nelze odebrat sekundární odpovědnou osobu při editaci organizační jednotky
FIX
Přejmenováno čidlo 4 Sence na 4Sense
FIX
Přejmenováno čidlo 4 Sence PRO multi pack na 4Sense PRO Multipack
FIX
Přejmenován stav čidla "Nevalidní stav" na "Nepřijímá data"
FIX
Modální okno občas nelze zavřít
FIX
Sekundární odpovědné osobě lze odebrat právo prohlížení
FIX
Tlačítko Aktualizovat na stránce editace čidla není plovoucí
FIX
Odebrána nemonitorovaná data z reportů
FIX
Přesměrování na původní stránku po úspěšném přihlášení uživatele
FIX
Překlep u výrobce čidla Solidus Tech - Mini UNI
FIX
Přejmenování záložky Informace na Detail u detailu čidla
FIX
Elsys EMS - přejmenování veličiny Stav dveří a jejich hodnot

21. 12. 2021

NEW
Omezení přístupu uživatelů k osobním informacím
NEW
Podpora sítě TTN ve verzi 3
FIX
Pomalé načítání detailu čidla JoTio Tech - LogiTrack

10. 12. 2021

NEW
Přejmenování čidla Dragino LWL 01 na LWL
NEW
Nové čidlo - Connected Inventions - AirWits CO2
NEW
Nové čidlo Tektelic - Kona Home
NEW
Kontrolky čidla v neaktivním stavu jsou šedé
NEW
Úprava panelů na detailu čidla E1-SBLX/AVBX-AVBX a přidání mapy
NEW
Rebrand logo se zobrazuje na detailu společnosti pro role integrátor, admin a superadmin
NEW
Čidla v kategorii se synchronizují při změně či úpravě kategorie
NEW
Nové čidlo - BD sensor - LMP 307i
NEW
Nové čidlo - Jotio Tech - 4 Sence PRO multi pack
NEW
Nové čidlo - JoTio Tech - LogiTrack
NEW
Vizualizace vodojemu
NEW
Nové čidlo - Solidus Tech - miniUNI Contact
NEW
Prohození alarmu a vyrování v nastavení klesajícího monitoringu
NEW
Nekonečný scrolling v našeptávačích senzorů
NEW
Uživatel je upozorněn při každé manipulaci s čidlem, které je v kategorii
FIX
Špatné hodnoty ve sloupci iniciátor v logu alarmní události
FIX
Špatný počet položek na stránce na výpisu čidel
FIX
Špatná hodnota, které způsobila alarmní událost, v SMS
FIX
Sjednocení tlačítek pro vytváření
FIX
Doplněny chybějící překlady
FIX
Zarovnání hodnoty "Kontrola komunikace" čidla ATM ve výpisu alarmních událostí