IOT

IOT

IoT je zkratka pro Internet of Things, česky internet věcí.

Podstatou této myšlenky je zautomatizovat sledování, zaznamenávání a vyhodnocování mnoha pravidelně se opakujících i nahodilých jevů tak, aby získané informace byly spolehlivé, bezpečně uložené, pohodlně využitelné a dosažitelné pro toho, kdo s nimi chce či potřebuje pracovat.

LoRaWAN

LoRaWAN

LoRaWAN je název otevřené technologické sítě pro bezdrátové připojení a přenosy dat z mnoha různých senzorů a zařízení na velice dlouhé vzdálenosti a s možností snadného překonání stavebních překážek.

Energetická spotřeba jednotlivých senzorů je, v závislosti na druhu snímané veličiny, často tak minimální, že senzory připojené do sítě LoRaWAN pracují zcela bezdrátově a celá instalace spočívá pouze v jejich umístění.

Aktuální pokrytí

Aktuální pokrytí

Každá novinka potřebuje čas na své zavedení. IoT, neboli Internet věcí je zcela převratná technologie, jejíž přínos není dnes ještě doceněn.

Síť LoRaWAN společnosti CRA je připravena pro plný provoz. Naplno a téměř na celém území ČR.

CRA stále pracuje na dosažení stoprocentního pokrytí – viz animace níže.

1. Vyberte

veličinu, kterou potřebujete měřit či sledovat, nebo jejich vhodnou kombinaci. Všechny senzory, které lze efektivně provozovat v síti LoRaWAN CRA, procházejí certifikačním procesem. Všechna schválená zařízení lze najít Katalogu certifikovaných zařízení, kde si pomocí snadného filtru vyberete veličiny, které chcete sledovat, případně s nimi dále pracovat.

Pro jednoduchou ukázku příkladů použití můžete také galerii řešení, která Vám na jasných příkladech ukáže, co chytré senzory dovedou.

Pokud jste v katalogu nebo v galerii řešení nenašli to, co jste hledali, kontaktujte nás. Řešení možná máme těsně před spuštěním, nebo ho pro Vás najdeme a připravíme.

1. Vyberte
2. Porovnejte

2. Porovnejte

Po provedení výběru čidla si otevřete stránku s informacemi a technickými detaily. Zde si můžete ověřit, zda Vám parametry vyhovují, případně vyhledáte vhodnější zařízení pro Vaše potřeby. Neváhejte nás kontaktovat v případě, že něco nebude jasné či srozumitelné. Vysvětlíme, pomůžeme.

3. Poptejte

Vývoj běží neustále kupředu a to je dobře. Nejsme e-shop, ale přesto u nás zjistíte ceny, které budou aktuální.

Pomocí jednoduchého formuláře poptáme Vámi vybraná zařízení. Cenovou nabídku relevantních zařízení Vám doručíme včetně přímých kontaktů na výrobce či distributory. Stačí si jen vybrat.

Pokud nebude vše v nabídkách jasné a srozumitelné, neváhejte nás kontaktovat, vysvětlíme, poradíme, nebo přímo pro Vás zjistíme.

3. Poptejte
4. Rozhodněte

4. Rozhodněte

Máte srovnány technické parametry, cenové nabídky, termíny dodání a obchodní podmínky. Váš výběr je podstatně usnadněn. Rozhodnutí je vždy jen na Vás. I zde Vám ale můžeme pomoci radou či doporučením. Neváhejte nás kontaktovat, jsme zde pro Vás.

5. Zvolte

Zvolte si pro Vás nejvhodnější balíček se službami propojení a vizualizace. Vyberete odpovídající frekvenci odesílání zpráv a k tomu požadované parametry vizualizace. Odešlete objednávku a vyčkejte na doručení objednaných zařízení.

Parametry vizualizace jsou volitelné od základní, přes pokročilou úroveň, až po plnou verzi. Pokud ani ta nevyhoví Vašim zcela požadavkům, nabízíme možnost úpravy vizualizace na míru, dle Vašich specifických potřeb.

Kontaktujte nás, domluvíme si schůzku, společně vše projdeme, zhodnotíme proveditelnost a s našimi specialisty připravíme kalkulaci provedení změn. Nemusí to stát mnoho a pomůže to vyřešit Vaše zadání.

5. Zvolte
6. Oživte

6. Oživte

Pro správnou funkci všech zařízení je třeba provést registraci každé jednotky do sítě LoRaWAN. Vybraný dodavatel senzorů Vám dodá zařízení připravené k registraci, případně již zaregistrované. I v tomto kroku Vám nabízíme pomoc s provedením činnosti, kterou třeba udělat jen jednou - při pořízení.

Kontaktujte nás, připravte si dokumentaci, kterou jste obdrželi se zásilkou, případně Vás požádáme i o přeposlání části, kterou jste obdrželi v elektronické podobě. S touto částí instalace do sítě Vám pomůžeme a Vy si pak senzory pouze rozmístíte.

Druhá část oživení spočívá v nastavení vizualizace tak, aby splňovala Vaše očekávání. Nastavíme strukturu Vaší firmy, její pobočky tak, jak odpovídá rozmístění senzorů a za ně zodpovědných osob. Senzory samotné roztřídíme do skupin se stejnými parametry měření, nastavíme hranice varování, alarmů a frekvence odesílání zpráv, rozmístíme senzory na plánech budov a provedeme prvotní zkoušku odesláním testovací zprávy.

Navzdory mnoha funkcím lze systém snadně a jednoduše nastavit. Nemějte obavy, vše je logické a snadné k pochopení i provedení. Pokud přesto narazíte na potíž či překážku, kontaktujte nás, pomůžeme.

7. Ovládejte

Naše vizualizace nabízí pro všechna podporovaná a certifikovaná zařízení v síti LoRaWAN mnoho možností pro získávání, náhled, zpracování a vyhodnocování dat. Práce s ní je velice snadná. Přesto jsme schopni formou vzdálené podpory či osobně, u většího počtu osob na jednom místě, provést proškolení ovládání vizualizace TANIX. Rádi Vás seznámíme s funkcemi a možnostmi zobrazování a zpracování naměřených hodnot, předáme kontakt na podporu a popřejeme mnoho spokojenosti v plném provozu senzorů v síti LoRaWAN.

7. Ovládejte