21. 12. 2021

NEW
Omezení přístupu uživatelů k osobním informacím
NEW
Podpora sítě TTN ve verzi 3
FIX
Pomalé načítání detailu čidla JoTio Tech - LogiTrack

10. 12. 2021

TECHNICAL
Propisování tagů čidlu přes uplink
TECHNICAL
Možnost vypnutí procesování alarmních událostí skrze GET parametr při příjmu dat
NEW
Přejmenování čidla Dragino LWL 01 na LWL
NEW
Nové čidlo - Connected Inventions - AirWits CO2
NEW
Nové čidlo Tektelic - Kona Home
NEW
Kontrolky čidla v neaktivním stavu jsou šedé
NEW
Úprava panelů na detailu čidla E1-SBLX/AVBX-AVBX a přidání mapy
NEW
Rebrand logo se zobrazuje na detailu společnosti pro role integrátor, admin a superadmin
NEW
Čidla v kategorii se synchronizují při změně či úpravě kategorie
NEW
Nové čidlo - BD sensor - LMP 307i
NEW
Nové čidlo - Jotio Tech - 4 Sence PRO multi pack
NEW
Nové čidlo - JoTio Tech - LogiTrack
NEW
Vizualizace vodojemu
NEW
Nové čidlo - Solidus Tech - miniUNI Contact
NEW
Prohození alarmu a vyrování v nastavení klesajícího monitoringu
NEW
Nekonečný scrolling v našeptávačích senzorů
NEW
Uživatel je upozorněn při každé manipulaci s čidlem, které je v kategorii
FIX
Špatné hodnoty ve sloupci iniciátor v logu alarmní události
FIX
Špatný počet položek na stránce na výpisu čidel
FIX
Špatná hodnota, které způsobila alarmní událost, v SMS
FIX
Sjednocení tlačítek pro vytváření
FIX
Doplněny chybějící překlady
FIX
Zarovnání hodnoty "Kontrola komunikace" čidla ATM ve výpisu alarmních událostí

17. 11. 2021

TECHNICAL
Optimalizace procesu příjmu upliků, refaktoring mapperů a procesu alarmních událostí
TECHNICAL
Testy pro reporty
TECHNICAL
Update na PHP8
TECHNICAL
Monitoring propisování hodnot skrze Grafanu
TECHNICAL
Úpravy debug modulu pro lepší výkon a použitelnost
NEW
Automatické přiřazení organizačních jednotek po povýšení uživatele na integrátora/mastera
NEW
Nový detail alarmní události
NEW
Změna skutečné pozice čidla se nyní neloguje
NEW
Doplněna časová zóna do reportů
NEW
Navýšení limitu aproximace dat v detailu alarmní události na 5000
NEW
Nové čidlo Dragino LLDS12
NEW
Nové čidlo Dragino LSN50v2-S31
NEW
Nové čidlo Jotio CX-VinoJet
NEW
Možnost vypnutí procesování alarmů
NEW
Hromadné mazání alarmních událostí
NEW
Role "Zaměstnanec" přejmenována na "Uživatel"
NEW
Master/integrátor má povinné pole společnosti při zakládání kategorií
NEW
Manuální eskalace alarmní události
NEW
Filtrování alarmních událostí podle organizační jednotky a odpovědné osoby
NEW
Přísnější pravidla pro přesun čidel mezi společnostmi/organizačními jednotkami
NEW
3 nové modely čidla od firmy JoTio Tech - E1-SBIX/JV-JV, E1-SBLX/AVBX-AVBX, E1-SBLX/JV-JV
FIX
Ošetření přiřazení společností při manipulaci s uživatelem s rolí master/integrátor (přesun do jiné společnosti apod.)
FIX
Sjednocení tlačítek v modálních oknech
FIX
Sjednocen font u ESM5K čidla
FIX
Nefunkční zapínání/vypínání alarmů u ATM čidla
FIX
Oprava chyby při generování reportů s velkým počtem logů nebo alarmních událostí
FIX
Chybný parsing payloadu čidla Elsys EMS
FIX
Optimalizace odesílání SMS na zahraniční čísla
FIX
Master/integrátor mohl upravovat kategorie, které nemají přiřazenou společnost
FIX
Chyba při mazání uživatele ve vyjímečných případech
FIX
Chyba při mazání kategorie ve vyjímečných případech
FIX
Chyba při mazání společnosti ve vyjímečných případech
FIX
Parsování payloadů čidla LT2222
FIX
Upraveny barvy kombinovaných grafů
FIX
Oprava ukládání vícenásobných dat u čidla MCF88
FIX
Nefungující řazení dle doby trvání alarmní události
FIX
Opraveno stránkování na seznamu čidel
FIX
Opraven filtr v sekci LoraWan
FIX
Nefungující tlačítko "Vytvořit a pokračovat" na formuláři uživatele
FIX
Opraveny chybějící střelky u roof monitoru a ostatních vizualizací

27. 08. 2021

TECHNICAL
Kompletní rework procesu odesílání měsíčních reportů, možnost reporty posílat ručně, maximální počty pokusů o odeslání, údaje o měsíci a roku v předmětu emailu
TECHNICAL
Robustnější generování reportů, proces automatické regenerace a maximální počty pokusů
TECHNICAL
Přidán nový cypress test na proklikání aplikace ve všechn rolích
TECHNICAL
Příjem payloadů v queue, nasazen Supervisor
TECHNICAL
Rozdělení queue do samostatných channelů
NEW
Omezení záznamů changelogu na rok posledního záznamu
NEW
Mapa na přehledu pro roli master byla navrácena
NEW
Po odstranění alarmní události se zobrazí potvrzovací hláška
NEW
Na detailu čidla a v reportech se nyní zobrazuje i poslední stav čidla
NEW
Rolím superadmin, admin, integrátor a master byly odebrány sloupce práv "prohlížení" a "správa" na detailu a při editaci
FIX
Kompletní odladění přístupu k alarmním událostem skrze unikátní kód v SMS zprávě
FIX
Reset hesla na detailu uživatele zobrazoval špatnou hlášku
FIX
Export dat na detailu čidla již nevrací chybu 403 pro roli zaměstnanec
FIX
Oprava parsingu čidel DMP 33li a DMP 33li hladinoměr
FIX
Hodnota baterie na výpisu čidel ukazuje správnou hodnotu
FIX
ATM čidlo již negeneruje ohromné množství notifikací
FIX
Na vizualizacích se již nevyskytuje chyba 500 a několikanásobná ručička
FIX
Integrátorovi se zobrazují správně čísla v dlaždicích na přehledu
FIX
Opravena Azure autentikace, JSON schéma a posílání v určité periodě pro webhooky
FIX
Oprava parsingu dat čidla LT2222
FIX
Mazání společností jako superadmin funguje
FIX
U čidel DMP33i nyní funguje nastavení alarmu pro veličinu "tlak"
FIX
Čísla v panelech na detailu společnosti již souhlasí

03. 08. 2021

TECHNICAL
Mechanismus pro dogenerování failnutých reportů
TECHNICAL
Robustnější posílání emailů, detailnější logování, možnost posílat emaily asynchronně
TECHNICAL
Možnost exportovat payloady jako text nebo přímo do generátoru payloadů
NEW
Do logu uživatele se propisuje přidání/odebrání správy organizačních jednotek
NEW
Nové čidlo ATM
NEW
Sjednocení indikátorů monitoringu na detailu čidla
NEW
Z menu odebrány šedé indikátory počtu položek
NEW
Přesouvání uživatelů mezi společnostmi bylo zakázáno
NEW
U exportů do CSV byl všude přidán sloupec s odkazem na detail položky
NEW
Byla přidána nová role Master
NEW
Pro Superadminy byla přidána možnost hromadně uzavírat alarmní události
NEW
Bylo přidáno čidlo Solidush Tech Mini UNI Fence
NEW
Nové čidlo Dragino LDDS75
NEW
Nové čidlo Dragino LDDS20
NEW
Nové čidlo Dragino LSN50 v2-D20
NEW
Možnost přístupu a manuálního pozastavení alarmní události z SMS bez přihlášení
FIX
Oprava chyby při reorganizaci organizačních jednotek
FIX
Vyhledávání čidel podle tagů je nyní case insensitive
FIX
Opraveny globální chyby práv při práci s integrátorem
FIX
Našeptávač čidel u plánu budov nyní respektuje integrátorovi přiřazené organizační jednotky
FIX
Počet položek na stránku se nyní ukládá správně
FIX
Opravena díra v grafu externí teploty čidla Dragino LHT65
FIX
Opraveno špatné zobrazování ID sondy
FIX
Opraveno mazání organizační jednotky, kdy akce skončila chybou
FIX
Opraven modal na prezentačním webu pro uživatelskou podporu
FIX
Opraveno mapování hodnot poryvu větru a průměrné rychlosti větru u čidla Solidus LPWAN
FIX
Rebranding na stránce zapomenutého hesla se zobrazuje správně
FIX
Upraveno zobrazení kategorií na detailu společnosti, aby se chovala jako ostatní záložky
FIX
Doplněna hláška po resetování hesla
FIX
Našeptávač čidel při vytváření reportů respektuje integrátorovi přiřazené organizační jednotky
FIX
Vybírání rozsahu datumů se při vytváření reportů chová správně a neselže
FIX
Sloupec Vytvořeno se na seznamu čidel ve skladu chová jako datepicker
FIX
Po spuštění alarmu se nyní správně přepíše indikátor stavu čidla
FIX
Debug info na záložce log na detailu čidla se nyní zobrazuje, i když zatím nepřišel žádný payload
FIX
Opravena kolize textate monitoringu na detailu čidla v případě malé obrazovky
FIX
Opraveny grafy pro stav senzorů u čidla Yokogawa Sushi Sensor XS770A
FIX
Na záložce čidel v detailu společnosti se ve filtraci modelu nabízí jen modely, které má společnost založené

15. 07. 2021

NEW
Podpora čidla Solidus Tech - LPWAN Weather Station
NEW
Přidání odkazu do exportu čidel, společností, reportů, kategorií a alarmních událostí
NEW
Podpora čidla Dragino - LDDS75
NEW
Podpora čidla Dragino - LDDS20
NEW
Podpora čidla Dragino - LSN50 v2-D20
FIX
Oprava počtu čidel na stránku
FIX
Oprava našeptávání čidel u integrátora

07. 07. 2021

NEW
Kalibrace vnitřní teploty a vlhkosti u čidla Dragino LHT65
NEW
Servisní data u neaktivních čidel
NEW
Graf kombinovaných os u čidla Qalcosonic Axioma
NEW
Tlačítko pro sjednocení rozsahu os u čidla Qalcosonic Axioma
NEW
Přiřazení integrátora na konkrétní org. jednotku
NEW
Podpora nového typu čidla Dragino LDS01
NEW
Podpora pro sekundární odpovědnou osobu
NEW
Vynucení změny stavu při změně umístění čidla u hromadné editace
NEW
Skrýtí sekce kalibrací u čidel bez sond
NEW
Nový typ alarmní události při odpojení sondy čidla
NEW
Upozornění na čidla připravená k instalaci
NEW
Varovný email při vyčerpání limitu SMS
NEW
Filtrování alarmních událostí dle datumu
NEW
Vysvětlivka o nemožnosti editace pro čidla, společnosti a uživatele založené pomocí API
FIX
Filtrování dle podřízených org. jednotek
FIX
Povolení více stavů čidel na API
FIX
Chyba při úpravě uživatele
FIX
Chyba při vytváření reportů
FIX
Barva tlačítka v mailu při registraci uživatele
FIX
Řazení společností podle volných SMS zpráv v procentech
FIX
Oprávnění rolí skladu čidel
FIX
Hromadná úprava čidel ve skladu
FIX
Odhlášení aktuálně přihlášeného uživatele při změně hesla
FIX
Správný odkaz domovské ikony v drobečkové navigaci
FIX
Oprava počtu položek na stránku v tabulkách
FIX
Oprava řazení čidel podle stavu
FIX
Oprava výběru jazyka na domovské
FIX
Oprava zakládání společností s dlouhým názvem na API
FIX
Oprava nenačítání mapy při změně filtru v přehledu čidel
FIX
Vizuální opravy drobečkové navigace
FIX
Lepší našeptávání čidel nejen podle devEUI ve výběrech čidel
FIX
Oprava chyby při nastavování stavů mapy společnosti

24. 05. 2021

TECHNICAL
Implementace webhooků
TECHNICAL
Oddělený Google Analytics klíč pro každou instanci
NEW
Možnost napsat vyjádření k alarmní údálosti za podřízenou osobu
NEW
Nové čidlo Dragino LWL01
NEW
Přepracována logika panelu volných SMS společnosti
FIX
Hláška po úpěšném odeslání emailu o zapomenutém hesle
FIX
Spraven stavový graf čidla Axioma Qalcosonic

25. 04. 2021

NEW
Redesign drobečkové navigace
NEW
Redesign indikátoru stavu monitoringu
NEW
Dlaždice se statiskami volných SMS
FIX
Načítání mapy při změně záložky v přehledu čidel
FIX
Drobné opravy prezentačního webu v prohlážeči Safari

22. 04. 2021

TECHNICAL
Přidán parametr ztrátovosti čidel na API
NEW
Skrytí stavu subskripce pro neadministrátory
NEW
Export přehledových tabulek do Excelu
NEW
Zobrazování odpojené sondy čidla nezávisle na datech
NEW
Zobrazování id sondy v grafech při změně
FIX
Vylepšený info box u společnosti bez floor plánů
FIX
Zapamatování si řazení přehledových tabulek
FIX
Zarovnání ID sondy v detailu čidla

07. 04. 2021

TECHNICAL
Odstranění možnosti deaktivovat alarmy a varování na čidle pro superadminy
TECHNICAL
Pokrytí API automatizovanými testy
TECHNICAL
Implementace API
NEW
Vypisování ID sondy v editacích, detailech a výpisech čidel
NEW
Vizuální zjednodušení hlavičky administrace
NEW
Lepší reprezentace odpojené sondy v grafech
NEW
Skrytí ovládání hromadné editace čidel, pokud uživatel nemá právo editovat čidla
NEW
Skrytí záložky notifikace pro ne-adminstrátorské účty
FIX
Formátování času u expirace sond v logu čidla
FIX
Nepřeložený text při vkládání čidla do floor plánu
FIX
Opraven nefunkční odkaz u souhlasu s cookies
FIX
Skrytí infoboxu u alarmní události, pokud nejsou požadována žádná vyjádření odpovědných osob

17. 03. 2021

NEW
Položka "Čidla" přesunuta v menu na druhé místo
NEW
Automatické obnovení přehledu reportů po úspěšném vygenerování
NEW
Možnost hromadné editace expirace kalibrace čidel
NEW
Přidán sloupec Perioda komunikace v přehledu čidel
NEW
Vylepšené vyhledávání čidel dle organizační jednotky
NEW
Možnost hromadné editace kategorie čidel
NEW
Logování automaticky uzavřené alarmní události
NEW
Logování neodeslaných emailových notifikací u alarmních událostí
FIX
Našeptávání čidel při vytváření reportů

15. 03. 2021

FIX
Oprava neaktualizujících se dat ve vizualizacích

11. 03. 2021

TECHNICAL
Změnět SMTP server na službu Coresender
NEW
Upozornění na aproximovaná data v grafu
NEW
Automaticky uzavřené alarmní události uloženy do logu alarmu
NEW
Ignorování hodnot u čidel Watchdog při odpojené sondě
FIX
Oprava stavového grafu u čidel Qualcosonc Axioma

08. 03. 2021

TECHNICAL
Logování chyb uplinků do samostatného souboru
NEW
Neaktivní čidla neukládají zprávy
NEW
Zobrazení neaktivních čidel, která nepřijímají data v přehledu komunikace
FIX
Opraveny grafy v LoRaWAN záložce
FIX
Opraveno mazání uživatelů
FIX
Opravena barva stavu baterie, která neodpovídala procentů baterie čidla
FIX
Opravena chyba vizualizací, když čidlo neposílalo všechny své veličiny

12. 02. 2021

NEW
Proklikávatelné dlaždice na přehledu
FIX
Opraveno mazání uživatelů
FIX
Opraveno barevené schéma reportů
FIX
Enviro V4 - chybějící funkce Vyhodnocení stavu ovzduší

05. 02. 2021

NEW
Zobrazení ID sondy přímo v panelu veličiny
FIX
Chyba příjmu u nových čidel s nastaveným monitoringem
FIX
Čidlo Dragino LHT-65 - opravena maximální hodnota baterie

21. 01. 2021

NEW
Uživatele s právem prohlížní čidla mohou zastavoval alarmy
NEW
Přidán sloupec Odpovědná osoba k čidlům
FIX
Nefunkční odesílání ticketů na podporu

13. 01. 2021

NEW
Podpora čidla Solidus Tech - picoUni NB-IoT
NEW
Podpora čidla Solidus Tech - PT100
NEW
Podpora čidla BD Sensors - IST
NEW
Podpora sítě NB-IoT
NEW
Podpora ID sondy u čidla Dragino - LHT65
FIX
Chyba při mazání uživatele