14. 11. 2023

NEW
Přidána podpora pro zasílání notifikací při skončení alarmní události
NEW
Export dat čidla do formátu XLS
NEW
Přidána podpora pro vytváření reportů z více čidel pro JoTio Tech - ThingsGuard
NEW
Podpora pro hromadné vyhledávání čidel k hromadné úpravě
NEW
Přidání přímo podřízených jednotek do detailu organizační struktury
NEW
Nové měřidlo Milesight - WS558
NEW
Rozšíření funkcionality zasílání aktivačních e-mailů uživatelům
FIX
Opraveno parsování dat pro čidlo Moko - LW004-PB
FIX
Opravy ukládání nastavení monitoringu čidla při změnách kategorie
FIX
V grafech jsou pro lepší čitelnost využívány výraznější barvy
FIX
Oprava vytváření notifikací při velké ztrátovosti, vybité baterii a končící subskripci
FIX
Po uzavření alarmní události se již nezmění odpovědná osoba, která za ni byla zodpovědná
FIX
Oprava vyhledávání a řazení v přehledu šablon grafových reportů z více čidel
FIX
Oprava zobrazení záložky síť při velkém množství náměrů ve zvoleném časovém období

27. 09. 2023

NEW
Podpora pro zobrazení hodinových spotřeb u měřidel
NEW
Nové čidlo Moko - LW004-PB
NEW
Podpora pro vytvoření šablony grafových reportů z více čidel
NEW
Zobrazení komentářů v tabulkovém výpisu dat na detailu čidla
NEW
Pozastavení alarmní události s volitelným časem opětovného spuštění
NEW
Přidání podpory pro zobrazení budíkových grafů u čidel Milesight - AM3XX a Elsys - ERSCO2
NEW
Nový model čidla Dragino - LT33222-L/LT22222-L - general mode - převodník
NEW
Přidána funkcionalita pro resetování nastavení veličin
FIX
Opraveno přepočítávání spotřeb měřidel při příjmu historických dat
FIX
Při změně odpovědné osoby jsou všechna chybějící vyjádření k alarmním událostem přenesena na novou odpovědnou osobu
FIX
Opraven výpis stavových veličin v exportech dat z čidla
FIX
Opravena detekce změny devEUI při API požadavcích
FIX
Opraveno problikávání budíkových grafů v režimu zobrazení na celou obrazovku
FIX
Opraveno zobrazení názvu stavových veličin u budíkových grafů
FIX
Opraveno úkládání adresy společnosti / organizační jednotky pomocí plus code

14. 08. 2023

NEW
Indikace pozastavení alarmní události a změny devEUI v grafech
NEW
Podpora pro hromadné přidání vlastního obrázku pro senzory a měřidla
NEW
Přidána možnost pro jednoduché kopírování devEUI zařízení
NEW
Podpora pro rodinu senzorů Milesight - EM3xx
NEW
Vizualizace dodatečně přijatých dat v grafech
NEW
Podpora pro evidenci a zobrazování titulů uživatelů
FIX
Opraveno vypisování názvu veličiny v budíkových grafech
FIX
Drobné opravy a vylepšení týkající se obsahu reportů
FIX
V ojedinělých případech mohlo docházet k nesprávnému zobrazení znaků s diakritikou
FIX
Opraveno zobrazení minimální/maximální hodnoty v grafu alarmní události
FIX
Opraven manuální zápis dat u senzoru Watchdog

27. 06. 2023

NEW
Přidána možnost zobrazení budíkových grafů na celou obrazovku s automatickým obnovováním
NEW
Podpora pro individuální nastavení e-mailových a push notifikací u každého monitoringu
NEW
Nový senzor Dragino – RS485
NEW
Zobrazení minimální a maximální naměřené hodnoty během alarmní události v seznamu alarmních událostí
NEW
Podpora pro nový senzor Dragino – LHT-65S - USB C
NEW
Přidána funkcionalita na duplikování organizační jednotky
NEW
Nový senzor Dragino – LHT-52
FIX
Opraveno zobrazované časové rozmezí u grafů v reportech
FIX
Optimalizace zobrazení systému na mobilních zařízeních
FIX
Opraveno formátování hodnot v tabulkovém přehledu dat na detailu čidla
FIX
Odebrání odkazů pro uživatele, kteří na provedení odkazované akce nemají dostatečná oprávnění
FIX
Opraveno přepočítávání spotřeby u měřidel při příjmu starších dat
FIX
V ojedinělých případech nebylo možné použít tlačítko pro zkopírování odkazu u budíkových grafů
FIX
Opraveno pravidelné načítání dat ve vizualizacích
FIX
Oprava formuláře pro zakládání/úpravu organizační jednotky v prohlížeči Firefox

10. 05. 2023

NEW
Notifikace monitoringu pomocí prozvonění na telefonní číslo
NEW
Budíkové grafy na seznamu čidel
NEW
Rozšíření exportu alarmních událostí o další související data
FIX
Opravena responzivita reportů a grafů na detailu čidla
FIX
V ojedinělých případech nebylo možné smazat organizační jednotku
FIX
Optimalizace načítání dostupných čidel na editaci plánu budovy
FIX
V ojedinělých případech nebyla uzavřena alarmní událost při úpravě monitoringu
FIX
Optimalizace a oprava vyhodnocování uživatelských oprávnění
FIX
Opraveno načítání dat ve vizualizacích
FIX
Při přesunu čidla do jiné organizační jednotky je čidlo z plánu budovy odebíráno pouze v nezbytných případech

16. 03. 2023

NEW
Přidání nové mapy s umístěním organizačních jednotek
NEW
Nové čidlo Vicky
NEW
Podpora pro čidlo Dragino - LDS02
NEW
Nové čidlo Taiga - Personal Tracker
NEW
Nové čidlo Globalsat - LS-112CO
NEW
Přidání odkazu na alarmní událost v tabulce dat na detailu čidla
NEW
Přidání tlačítka pro opětovné zapnutí monitoringu na čidle
NEW
Čas začátku a konce alarmní události je zobrazován s přesností na sekundy
NEW
Přidání GPS souřadnic do tabulkového přehledu přijatých dat na detailu čidla
FIX
Oprava zobrazení celkového počtu čidel na seznamu čidel společnosti
FIX
Přepočítávání náměrů při přijetí historických dat
FIX
Opravena textace hlášky zablokovanému uživateli při přihlášení
FIX
Oprava tooltipu v grafech u čidla GlobalSat - LS-134
FIX
V mimořádných případech nebyly správně zpracována povinná vyjádření k alarmním událostem
FIX
Oprava možnosti nastavení varování a alarmu na stejnou hodnotu
FIX
Skrytí neaktivních veličin v tabulkovém přehledu dat na detailu čidla

01. 02. 2023

NEW
Nové čidlo – Dragino – SW3L
NEW
Graf alarmní události obsahuje všechny nastavené monitoringy na dané veličině
NEW
Zobrazování státních hranic a krajů v mapách
FIX
Oprava smazání čidla s existujícími poznámkami
FIX
Invalidace přihlášení do mobilní aplikace po zablokování uživatele/společnosti
FIX
Oprava propisování heartbeatu u některých čidel
FIX
Úprava vyhledávání na stránce s reporty
FIX
U propojených čidel se v některých případech nezobrazoval vlastní obrázek
FIX
Opraveno zobrazení nesprávné informace o vyřazení senzoru z kategorie při změně pojmenování veličiny

22. 12. 2022

NEW
Mobilní aplikace ASPERIOT
NEW
Přepracován obsah e-mailu s měsíčními reporty
FIX
Oprava manipulace se senzorem založeným přes API nebo pomocí hromadného importu
FIX
Přidání chybějícího přepínače pro přepínání mezi tabulkovým výpisem dat a grafy u některých senzorů
FIX
V určitých případech byla špatně spočítána spotřeba měřidel
FIX
Existující poznámky se v ojedinělých případech nezobrazovaly v grafu
FIX
Oprava filtrování webhooků podle názvu společnosti
FIX
Přesměrování po smazání poznámky